คลังเก็บป้ายกำกับ: ไทยออยล์

ไทยออยล์ เปิดโรงงานผลิตสาร LAB และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก อย่างเป็นทางการ

ศรีราชา-(3 ส.ค. 59) ที่ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน Sitr Office โรงกลั่นไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยนายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตสาร LAB ของบริษัท ลาบิกซ์ จำกัด และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 2 โครงการ ของบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมพิธี อาทิ นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จีดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายทาคุ โมริโมโตะ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัจิการ กลุ่มธุรกิจเพอฟอร์แมนซ์แมททีเรียล บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด นายสุชาติ มัณยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด และนายชาลี บาลมงคล กรนมการผู้จัดการ บริษัท เอสพีพี จำกัด

S__5480472

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกีด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานมีความยินดีและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการของธุรกิจทั้งสองธุรกิจในวันนี้ ซึ่งถือเป็นวันครบรอบ 55 ปี ของการก่อตั้งโรงกลั่นไทยออยล์อันเป็นที่ประจักษ์ถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยการมุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ (Core Business) นั้นเป็นหนึ่งกลยุทธ์ของเครือไทยออยล์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และลดความผันผวนของการดำเนินธุรกิจ โดยโครงการผลิตสาร Linear Alkyl Benzene (LAB) และโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 2 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดธุรกิจเครือไทยออยล์ ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

โรงงานผลิตสาร LAB เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 การก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558 นับเป็นโครงการผลิตสาร LAB รายแรกของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการนำเข้าสาร LAB จากต่างประเทศ ถึง 3,500-4,000 ล้านบาทต่อปีแล้ว ยังสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้ถึง 6,000 ล้านบาทต่อปี ช่วยสร้างงานและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ชุมชน

S__5480471

สาร LAB เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสารซักล้าง ด้วยเงินลงทุนกว่า 12,000 ล้านบาท จัดเป็นโครงการผลิตสาร LAB รายแรกและรายเดียวของประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่ง มีกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี โดยได้ทำการผลิตเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

โครงการผลิตสาร LAB นี้ มีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจาก 14 ชุมชนรอบพื้นที่โครงการอย่างเป็นทางการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วเมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการก็ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการเรียบร้อยแล้ว

ไทยออยล์ แถลงข่าวการเติบโตอย่างยั่งยืนของ โรงงานผลิตสาร LAB และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

ศรีราชา-(3 ส.ค.59) ที่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกีด (มหาชน) พร้อมด้วย นายทาคุ โมริโมตะ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเพอฟอร์แมนซ์ แมททีเรียล บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของ โรงงานผลิตสาร LAB และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก TOP SPP โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วม

นายอธิคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกีด (มหาชน) กล่าวว่า การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงงานผลิตสาร LAB และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก TOP SPP ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ระดับชาติโครงการหนึ่งระหว่างไทยและญี่ปุ่นของปีนี้ ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างงานและเศรษฐกิจโดยร่วมขยายตัว รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มากขึ้น เพื่อรองรับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC

S__5480478

โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กโครงการที่ 1 และ 2 ของบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือไทยออยล์ นอกจากจะช่วยสนับสนุนความมั่นคงและเสถียรภาพในการผลิตให้กับบริษัทในเครือไทยออยล์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตแล้ว ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนความมั่นคงด่านพลังงาน รองรับความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าของประเทศ เนื่องจากโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โรงมีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ กฟผ. โรงละ 90 เมกะวัตต์ และยังสามารถช่วยให้เครือไทยออยล์ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและไอน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต เนื่องจากโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โรงได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ด้าน นายทาคุ โมริโมตะ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเพอฟอร์แมนซ์ แมททีเรียล บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด กล่าวว่า “สาร LAB ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผงซักฟอกและสารซักล้างโดยอุปสงค์ของผงซักฟอกและสาร LAB ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นของประชากร นอกจากนั้น โรงงานผลิต LAB เป็นโรงงานที่มีการเชื่อมต่อกับโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ (Fully integrated) จึงถือเป็นโรงงานผลิตสาร LAB รายแรกและรายเดียวในภูมิภาคฯ ที่ดำเนินการผลิตสาร LAB อย่างครบวงจร มีการใช้วัตถุดิบจากโรงกลั่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน รวมถึงเป็นการผลิตภายในประเทศเพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทำให้ลักษณะการประกอบกิจการมีความสามารถในการแข่งขันที่สูง ทั้งยังได้รับการขับเคลื่อนจากพันธมิตรที่แข็งแกร่ง โดยทางด้านการปฏิบัติการจากไทยออยล์ และด้านการตลาดจากมิตซุยแอนด์คัมปนี ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการตลาด LAB เป็นอย่างดี จุดแข็งในด้านการผลิตของเครือไทยออยล์ และเครือข่ายการตลาดที่เข้มแข็งของมิตซุยจึงเป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกัน จึงมั่นใจได้ว่า บจ.ลาบิกซ์ จะเป็นบริษัทที่มีความได้เปรียบและมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ”