คลังเก็บป้ายกำกับ: หาดจอมเทียน

รพ.มะเร็งชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้าน โรคมะเร็ง ครั้งที่ 7

IMG_0836
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 7 “เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล และเข้าถึงผู้ป่วยด้าน โรคมะเร็ง

IMG_0834

พัทยา-(2 พ.ค. 59) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้าน โรคมะเร็ง ครั้งที่ 7 โดยมี แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักเซลล์วิทยา และบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน

IMG_0838

ปัจจุบัน โรคมะเร็ง เป็นปัญหาสาธารสุขที่สำคัญเป็นสาเหตุการตายลำดับต้นๆ ของประชาการไทย และมีแนวโน้มที่สูงขึ้น การดำเนินกาควบคุมป้องกัน โรคมะเร็ง การดูแลผู้ป่วย โรคมะเร็ง จำเป็นต้องมีบุคลากรสาธารณสุขที่มีความรู้ เฉพาะด้านโรคมะเร็ง จากหลากหลายสหวิชาชีพ ในการทำงานร่วมกัน เป็นเครือข่ายให้ครอบคลุมตลอดจนระบบส่งต่อ ส่งกลับ ผู้ป่วยในชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โรคมะเร็ง

IMG_0841

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ทางด้านโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นหน่วยงานบริการตติยภูมิ ด้านโรคมะเร็งและเป็นแม่ข่ายในกาพัฒนาระบบเครือข่าย บริการ และวิชาการ โรคมะเร็ง จึงได้มีการพัฒนาระบบเครือข่าย พัฒนาระบบส่งต่อ ส่งกลับ ปัญหาการบริการผู้ป่วย และการพัฒนาวิชาการด้าน โรคมะเร็ง แก่เจ้าหน้าที่สาธารสุขทุกระดับ ในเขตภาคตะวันออก ให้สามารถดูแลผู้ป่วย โรคมะเร็ง ในระดับปฐมภูมิ ถึงตติยภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่เป้าหมายในการดูแลผู้ป่าย โรคมะเร็ง ร่วมกัน โดยส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่าย โรคมะเร็ง ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน

IMG_0851

ปิดฉาก ไทยแลนด์วินด์เซิร์ฟฟิ่งแชมเปี้ยนชิป แอนด์ พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลวินด์เซิร์ฟฟิ่งคัพ 2559

IMG_0535
ปิดฉากลงกับการแข่งขัน วินด์เซิร์ฟ ประจำปี 2559 ในรายการ ไทยแลนด์วินด์เซิร์ฟฟิ่งแชมเปี้ยนชิป แอนด์ พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลวินด์เซิร์ฟฟิ่งคัพ 2559 เพื่อเป็นการเตรียมนักกีฬา และเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อเข้าแข่งขันรายการใหญ่ ต่อๆ ไป

IMG_0528

พัทยา-(28 เม.ย. 59) เมื่อเวลา 20.00 น. ที่ ลานอเนกประสงค์ หน้าร้านอาหารครัวเซิร์ฟ หาดจอมเทียน ได้มีพิธีปิดการแข่งขัน และมอบถ้วยการแข่งขัน วินด์เซิร์ฟ ในรายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559ไทยแลนด์วินด์เซิร์ฟฟิ่งแชมเปี้ยนชิป แอนด์ พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลวินด์เซิร์ฟฟิ่งคัพ 2559 โดยมี พล.ร.ท.ศรายุทธ แดงเทศ อุปนายกสมาคมแข่งวินด์เซิร์ฟ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา สมาชิกเมืองพัทยา ได้รับเกียรติเป็นประธานมอบเหรียญและถ้วยรางวัลในครั้งนี้

IMG_0520

สำหรับผลการแข่งขัน ไทยแลนด์วินด์เซิร์ฟฟิ่งแชมเปี้ยนชิป แอนด์ พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลวินด์เซิร์ฟฟิ่งคัพ 2559 มีทั้งหมด 7 รุ่น รางวัลชนะเลิศ รุ่น Beginner ได้แก่ ด.ช.พัชระ มังมีผล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.ทิวา วงย่างห่าง รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.อภิสิทธิ์ วิจิตรหงษ์, รางวัลชนะเลิศ รุ่น Techno 293 ได้แก่ ด.ช.บุญฤทธิ์ สังข์เงิน รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.กิตติศักดิ์ สมิทธิ์ รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ มร.ไอ กัส บากุส โกปาลา สุลัคสนา อินโดนีเซีย, รางวัลชนะเลิศ รุ่น สะลาลอม บี ได้แก่ นายไพศาล เพนตรรัมย์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายสกล แพงหอม รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายสังข์อี หมอน้อย, รางวัลชนะเลิศ รุ่น สะลาลอม เอ ได้แก่ นายวัชระพงษ์ จั่นธรรม รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายอุเทน สำเภาทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายไพศาล เพนตรรัมย์, รางวัลชนะเลิศ รุ่น เรซ บอร์ด ชาย ได้แก่ มร.ไอ นยอแมน สัวทะนะ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายนาวิน สิงสาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มร.ไอเกด สุบาเกียร์ซ่า อินโดนีเซีย, รางวัลชนะเลิศ รุ่น อาร์ เอส เอ็กซ์ วูเม็น ได้แก่ น.ส.สโรชา พุ่มไพร รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ น.ส.ศิริพร แก้วดวงงาม รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ น.ส.ดวงกมล โพธิ์เงิน, รางวัลชนะเลิศ รุ่น อาร์ เอส เอ็กซ์ เม็น ได้แก่ นายเอก บุญสวัสดิ์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายภัทรดนัย จีนอินทร์ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์

IMG_0514

และในส่วนของการแข่งขัน รายการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 มีทั้งหมด 3 รุ่น รางวัลชนะเลิศ รุ่น สะลาลอม เอ ได้แก่ นายอุเทน สำเภอทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายวัชะพงษ์ จั่นธรรม รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายไพศาล เพนตรรัมย์, รางวัลชนะเลิศ รุ่น อาร์ เอส เอ็กซ์ วูเม็น ได้แก่ น.ส.สโรชา พุ่มไพร รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ น.ส.ศิริพร แก้วดวงงาม รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ น.ส.ดวงกมล โพธิ์เงิน และรางวัลชนะเลิศ รุ่น อาร์ เอส เอ็กซ์ เม็น ได้แก่ นายเอก บุญสวัสดิ์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายภัทรดนัย จีนอินทร์ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์

IMG_0500

พล.ร.ท.ศรายุทธ แดงเทศ อุปนายกสมาคมแข่งวินด์เซิร์ฟ กล่าวว่า การแข่งขันในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมนักกีฬา วินด์เซิร์ฟ ก่อนที่จะมีการแข่งขันในรายการใหญ่ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนัก วินด์เซิร์ฟ ทีมชาติไทย ทั้งยังเป็นการปลุกปั้นเยาวชนรุ่นใหม่ขึ้นมาทนแทนรุ่นพี่ และเป็นการขยายฐานการกีฬา วินด์เซิร์ฟ ให้ประชาชนและนักกีฬาได้มีส่วนร่วมและทำชื่อเสียงให้กับทีมกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง

IMG_0494

IMG_0488

IMG_0486

IMG_0477

รวบ 2 กะเทยโหดทุบเยอรมันเจ็บ และรวบอีก 2 เยาวชนวิ่งราวทรัพย์

พัทยา-(23 เม.ย. 59) เมื่อเวลา 11.00 น. พล.ต.ต.อำพล บัวรับพร ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง ผกก.สภ.เมืองพัทยา พ.ต.ท.ปวัชร์ชัย สุดสคร รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.ชูศักดิ์ ปิ่นรัตน์ สว.สส. พ.ต.ต.ปิยะพงษ์ เอนสาร สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท. พร้อมกำลังตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองพัทยา และตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมนายภูมินทร์ หรือแนน สาระนันต์ อายุ 20 ปี ชาว อ.คำตากล้า จ.สกลนคร กับนายนพพร หรือปอ จิตต์สม อายุ 21 ปี ชาว อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 2 สาวประเภทสอง ผู้ต้องหาร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือให้พ้นการจับกุม โดยมีนายรูส มอร์เลอร์ อายุ 45 ปี สัญชาติเยอรมัน ชี้ให้จับกุม

S__2400282

สืบเนื่องจากเมื่อกลางดึกวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจาก รพ.พัทยาเมโมเรียลว่า นายรูส มอร์เลอร์ ถูกสาวประเภทสองจำนวน 2 คน ทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บแล้วชิงทรัพย์หลบหนีไป เหตุเกิดบริเวณปากซอย 5 ถนนเลียบชายหาดจอมเทียน ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุขณะที่นายรูส เดินอยู่บริเวณดังกล่าว ได้มีสาวประเภทสองจำนวน 2 คน เข้ามาตีสนิทแล้วชักชวนไปร่วมหลับนอน แต่ถูกนายรูส ปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใย ทำให้ทั้งคู่โมโหคว้าก้อนอิฐมาตีที่ใบหน้าและศีรษะจนได้รับบาดเจ็บ แล้วชิงเอาเงินสดจำนวน 4,000บาท ก่อนขับรถ จยย.หลบหนีไปกระทั่งตำรวจสืบทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายภูมินทร์ กับนายนพพร จึงติดตามไปจับกุมตัวทั้งคู่ได้ที่ห้องเช่าพร้อมของกลาง คุมตัวมาสอบสวนให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

S__2400293

ส่วนอีกรายเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองพัทยา จับกุมนายเอ (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี กับนายบี (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี 2 เยาวชนก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่บริเวณตลาดในซอย 5 ถนนพระตำหนัก ย่านพัทยาใต้ เมื่อ 2 ทุ่มของวันที่ 12 เม.ย. นอกจากนี้ทั้งคู่ยังก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวเกาหลี อีก 1 คดี เหตุเกิดที่บริเวณหน้าโรงแรมเรดแพลนเน็ต ถนนพัทยาสาย 2 ย่านพัทยาใต้ เมื่อเวลาประมาณ 23.20 น. วันที่ 21 เม.ย. สอบปากคำให้การรับสารภาพว่าได้ลงมือก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์นักท่องเที่ยวทั้ง 2 คดีจริง เพื่อหาเงินไปใช้เที่ยวเตร่และเล่นเกมส์อินเทอร์เน็ต เบื้องต้นจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาก่อนส่งตัวดำเนินคดีต่อไป

สองสาวค้ากามใช้หินทุบหน้าหนุ่มเมืองเบียร์แล้วชิงทรัพย์

พัทยา-(22 เม.ย. 59) เมื่อเวลา 02.00 น. พ.ต.ต.ปิยะพงษ์ เอนสาร สว.ส.ทท.4 กก.2 รับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา ได้นำตัวผู้เสียหายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บแล้วชิงทรัพย์ จากบริเวณกลางซอย 5 จอมเทียน ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ส่งโรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล ไปรักษาบาดแผล หลังรับแจ้งจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา รุดตรวจสอบ

จากการตรวจสอบภายในห้องฉุกเฉิน พบคณะแพทย์ของโรงพยาบาลดังกล่าว กำลังรักษาอาการของบาดแผล นายรูส มอร์เลอร์ อายุ 45 ปี นักท่องเที่ยวสัญชาติเยอรมัน ถูกของแข็งตีเข้าบริเวณหน้าผากจนเป็นแผลฉกรรจ์ และยังตรวจพบว่ากระดูกจมูกหักผิดรูปอีกด้วย ซึ่งได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัส เบื้องต้นยังให้การไม่ค่อยรู้เรื่อง เนื่องจากถูกของแข็งตีจนมึนงง ประกอบกับอาการเมาสุรา

สอบถาม นางวิไลวรรณ เอฟเวอร์ลีน อายุ 45 ปี เพื่อนสาว ผู้บาดเจ็บ ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุเธอและคนเจ็บได้นั่งดื่มกินอยู่ภายในห้องพักปากซอย 5 จอมเทียน ก่อนคนเจ็บได้ขอตัวลงไปดื่มกินต่อที่บาร์เบียร์ใกล้หอพัก จากนั้นไม่เกิน 1 ชั่วโมง คนเจ็บได้วิ่งขึ้นมายังห้องพักในสภาพที่เลือดอาบหน้า โดยระบุว่า ได้มีหญิงจำนวน 2 คน แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสาวประเภทสองหรือไม่

โดยเดินเข้ามาตีสนิทพร้อมกับชักชวนไปร่วมหลับนอน ก่อนอาศัยจังหวะทีเผลอ หนึ่งในกลุ่มคนร้ายได้ใช้ก้อนหินเข้ามาทุบที่บริเวณใบหน้าจนล้มหมดสติลง เมื่อตื่นมาปรากฏว่าเงินจำนวน 4,000 บาทที่อยู่ในกระเป๋าคาดว่าน่าจะถูกคนร้ายชิงทรัพย์ไปด้วย จากนั้นจึงพาร่างอันบอบช้ำสะบักสะบอมขึ้นมาขอความช่วยเหลือกับเธอดังกล่าว อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ภาพ/ข่าว สมบอล คนไทย

ตลกไม่ออก! 3 นักเที่ยวรัสเซียเล่นพิเรนทร์แสดงเป็นซอมบี้บุกป่วนร้านอาหาร

ตลกไม่ออก! 3 นักเที่ยวรัสเซียเล่นพิเรนทร์แสดงเป็นซอมบี้บุกป่วนร้านอาหารประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาทำนักท่องเที่ยวกระเจิง เจ้าของร้านระบุไม่ทราบเจตนาแท้จริงว่ารักสนุกหรือหวังต่อทรัพย์ พร้อมตัดพ้อหลังเกิดเหตุโทรแจ้งตำรวจนับสิบครั้งแต่ไม่มาตรวจสอบ

พัทยา-(20 ก.พ. 59) ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ในฐานะผู้บริหารร้านอาหารครัวเซิร์ฟ จอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ว่าเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาเวลาประ มาณ 3-4 ทุ่มขณะที่มีลูกค้าชาวต่างชาติเข้าใช้บริการอยู่เต็มร้าน ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชายชาวรัสเซียจำ นวน 3 คน อายุประมาณ 30-35 ปี เข้ามาสั่งอาหารกินดื่มด้วยแต่แยกย้ายนั่งคล้ายไม่รู้จักกัน

ต่อมาไม่นานชายคนแรกได้แสดงอาการแปลกประหลาดโดดฟุบหน้าลงกับโต๊ะก่อนทิ้งลมที่พื้น จนพนักงานในร้านเข้าไปช่วยเหลือเพราะเกรงว่าอาจมีอาการป่วยของโรคประจำตัว ขณะนั้นชายคนดังกล่าวก็ลุกขึ้นแสดงหน้าตาถมึงทึงพร้อมส่งเสียงร้องคำรามคล้ายสัตว์ป่า ก่อนเดินทำท่าคล้ายกับซอมบี้หรือผีดิบเดินไปหาเพื่อนชายที่นั่งอยู่อีกโต๊ะข้างกันก่อนรัดคอและก้มลงกัดที่ลำคอจนชายคนที่ 2 ล้มลงกับพื้น

เหตุการณ์ขณะนั้นเริ่มมีความวุ่นวาย เมื่อชายคนที่ 2 ทีถูกกัดกลับมีอาการเป็นซอมบี้คล้ายกับคนแรกจากนั้นได้เดินไปแสดงท่าผีดิบไปขู่นักท่องเที่ยว ก่อนตรงเข้าไปกัดที่คอของชายคนที่ 3 อีกทำให้เกิดความโกลา หลในร้านเป็นอย่างยิ่ง เพราะลูกค้าต่างตกใจวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง ขณะที่บางคนเกิดความโมโหตรงเข้าชกหน้าชายคนที่ 2 จนต้องวิ่งหลบหนีไป

นายพัฒนา เล่าต่อว่าขณะนั้นรู้สึกมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงพยายามรวบรวมสติโทรศัพท์แจ้งเจ้า หน้าที่ตำรวจให้มาช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่มา พลเมืองดีจึงช่วยกันจับกุมชายชาวต่างชาติทั้ง 3 คนเอาไว้ได้ ซึ่งปรากฏว่าทั้ง 3 รู้จักกันเป็นอย่างดี ก่อนพากันกราบขอโทษโดยแจ้งว่าเป็นการแสดงเล่นกันสนุกๆเท่านั้น แต่ด้วยไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาระงับเหตุมีเพียงเจ้าหน้าที่เทศกิจจึงจำต้องปล่อยตัวไป

ทั้งนี้ นายพัฒนาได้ให้ความเป็นห่วงเกรงว่าการละเล่นเหล่านี้อาจมีเป้าประสงค์ไปในทางไม่ดี คือสร้างความวุ่นวายให้นักท่องเที่ยวอื่นตกใจและอาจประสงค์ต่อทรัพย์ อีกทั้งยังอาจสร้างอันตรายแก่ผู้สูงอายุได้ รวม ทั้งเรื่องการท่องเที่ยวเพราะนอกจากจะทำให้เกิดความวุ่นวายในร้านแล้ว ความไม่เข้าใจของลูกค้ากับเหตุ การณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของร้านอย่างรุนแรงด้วย

ข่าวรายงานว่าสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพเหตุการณ์ซอมบี้บุกร้านดังกล่าวกันอย่างแพร่หลาย บ้างก็มองเป็นเรื่องสนุกสนาน บ้างก็มองเป็นเรื่องที่ไม่สนควร จนชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นก่อนแชร์ต่อกันไปอย่างกว้างขวางด้วย