คลังเก็บป้ายกำกับ: ซ้อมแผนกรณีอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมี และวัตถุอันตราย

รองผู้ว่าชลฯ ร่วมสังเกตการณ์ซ้อมแผนกรณีอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมี และวัตถุอันตราย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ซ้อมแผนกรณีอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมี และวัตถุอันตราย เตรียมความพร้อม และพัฒนากลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

(13 พ.ค.) จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายเชาวลิต แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

$RITWQKU

โดยจำลองเหตุการณ์กรณีอุบัติเหตุจาการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายไวนิล อะซีเตต UN 1301 บรรจุใน Iso Tink ขนาด 20 ตัน เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง UN1202 และตกลงไหล่ทางด้านซ้าย บริเวณหน้าตลาดเขาไม้แก้ว บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ช่องทางบ่อวินต่างระดับโป่ง (บริเวณสี่แยกเขาไม้แก้ว) ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง เป็นเหตุให้สารเคมีรั่วไหล มีประชาชนที่ยืนรอรถโดยสารบริเวณหน้าตลาดเขาไม้แก้ว ได้รับบาดเจ็บ 35 ราย และประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบกลิ่นสารเคมี จำนวน 50 คน

อบต.เขาไม้แก้ว อพยพประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงที่เกิดเหตุไปยังศูนย์พักพิงของ อบต.เขาไม้แก้ว โดยได้ประสานหน่วยงานต่างๆ เข้าไปดูแลผู้อพยพเรียบร้อยแล้ว พร้อมประสานผู้บังคับบัญชาเข้าควบคุมสถานการณ์ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าระงับเหตุ พร้อมกันนั้น ได้ประสานกรมควบคุมมลพิษเข้ามาตรวจสอบสารพิษตกค้างเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน

อย่างไรก็ตาม การเลือกพื้นที่ดังกล่าวเป็นเส้นทางการขนส่งสารเคมีวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากโรงกลั่นน้ำมันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (จ.ระยอง) ไปยังภาคอุตสาหกรรม และภูมิภาคอื่น และบริเวณข้างเคียงพื้นที่ฝึกซ้อมยังเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องใช้สารเคมีเป็นวัตถุดิบ

$RCV5CG5

ดังนั้น จังหวัดชลบุรี จึงได้คัดเลือกพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ฝึกซ้อมเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์ระหว่างหน่วยงาน ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน การติดต่อสื่อสาร การจัดการทรัพยากร การปฏิบัติในการระงับแหตุที่เกิดจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย การทราบถึงข้อมูลการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายในพื้นที่ ผู้เข้ารับการฝึกมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้น

ภาพ/ข่าว เก่งลิง