เมืองพัทยา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

13334841_1420609761298180_190192338_o

พัทยา-(3 มิ.ย. 59) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ ลานกีฬาอเนกประสงค์ชายหาดจอมเทียน นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 โดยมี นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเมืองพัทยา สถานประกอบการ ชุมชน นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 400 คน

13324309_1420609747964848_1813292500_o

นายวุฒิศักดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาได้ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ จึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก ในหัวข้อ “Zero Tolerance For The Illegal Wildlife Trade หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่า สุญพันธุ์” เป็นการลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อความยั่งยืน

13321176_1420609731298183_1104409692_o

และยังรวมไปถึงนโยบายในการพัฒนาประเทศที่เน้นการเติมโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) จะเป็นการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ ยกระดับควบคุมและลดมลพิษ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ปรับตัวให้สอดคล้องกับการค้าภายใต้เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมและวิกฤติภาวะโลกร้อน

13340442_1420609771298179_2053720317_o

การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในครั้งนี้จะมีพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 7,500 ตัว หอยหวาน จำนวน 43,900 ตัว รวมทั้งสิ้น 51,400 ตัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล นอกจากจะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแล้วยังมีการร่วมกันเก็บขยะทำความสะอาดชายหาดอีกด้วย

13350984_1420609721298184_1883872115_o

13351223_1420609784631511_1880217473_o

13340730_1420609791298177_1853104375_o

ภาพ/ เจ เมืองพัทยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น