สำนักงาน กกพ. จัดสัมมนาชี้แจ้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน

สำนักงาน กกพ. จัดสัมมนาชี้แจ้งขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังจากที่เจ้าของโครงการได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน(สหกรณ์ภาคการเกษตร)

DSC00233

(10 พ.ค. 59) ที่ ห้องคราวน์ 1-4 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานสัมมนา “ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังจากที่เจ้าของโครงการได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติตั้งบนพื้นดิน(สหกรณ์ภาคการเกษตรในระยะที่ 1)”

IMG_6574

สำนักงาน กกพ. ได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าของโครงการและผู้สนับสนุนโครงการที่ได้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 67 โครงการ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว เพื่อให้เจ้าของโครงการและผู้สนับสนุนสามารถเตรียมความพร้อมในการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ทันภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลโดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวจะมีอายุสัญญา 25 ปี และได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiTที่ 5.66 บาทต่อหน่วย ซึ่งจะต้องดำเนินการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 59

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น