เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช จัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ครั้งที่ 1/2559

IMG_8835
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช จัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้นครั้งที่ 1/2559 สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดถัยแก่ผู้ประกอบการร้านค้า พนักงาน และกลุ่มลูกค้า อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

IMG_8822

พัทยา-(30 มี.ค. 59) เมื่อเวลา 09.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ได้มีการจัดฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ครั้งที่ 1/2559 โดยมีพนักงานศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ผู้ประกอบการร้านค้า ภายในศูนย์การค้าฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 150 คน

IMG_8797

ซึ่งในการฝึกอบรบภาคสนามจะประกอบไปด้วย การดับเพลิงที่เกิดจากแก๊ส, การดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมัน, การดับเพลิงที่ลุกไหม้ในกระทะน้ำมัน, การดับเพลิงที่ลุกไหม้จากไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้พนักงาน และผู้ประสบเหตุได้รู้วิธีป้องกันกับเหตุที่จะเกิดขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดความสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน

IMG_8800

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมเมื่อช่วงเช้า ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับองค์ประกอบการกำเนิดไฟ วิธีการใช้ถังดับเพลิงแต่ละประเภท, ขั้นตอนการปฏิบัติเบื้องต้นในการพบเหตุอัคคีภัย, ชั้นตอนพื้นฐานในการปฏิบัติเพื่อช่วยป้องกันเหตุอัคคีภัยในสถานประกอบการ และการแจ้งเหตุต่างๆ ต่อหน่วยงานศูนย์การค้าฯ

IMG_8813

IMG_8816

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น