คลังเก็บป้ายกำกับ: โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)

ร.ร.เมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จัดโครงการ “นักพูดและนักเขียน ร้อยเรียงเสียงเสนาะ”

พัทยา-(23 พ.ย. 59) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ได้มีการจัดโครงการ “นักพูดและนักเขียน ร้อยเรียงสำเนียงเสนาะ” ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก น.ส.อุมาพร รชตวัฒนกุล รับหน้าที่เป็นวิทยากร โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน

s__7610394

และสำหรับในการจัดโครงการ “นักพูดและนักเขียน ร้อยเรียงสำเนียงเสนาะ” ขึ้นมานั้นเพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้มีพื้นฐานและความรู้ในการพูดและการเขียน เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาไปในระดับสูงเป็นนักพูดและนักเขียนอาชีพต่อๆ ไป

s__7610396

โดยในวันนี้ได้มีการได้มีการฝึกเทคนิคในด้านของการพูด การเตรียมเนื้อหาที่จะพูด เทคนิคในการพูด เทคนิคการแสดงท่าทางหรือภาษากายที่ดีเพื่อสนับสนุนในการพูดให้หน้าสนใจยิ่งขึ้น เทคนิคปรับอาการตื่นเต้น ประหม่า

s__7610397

นอกจากนี้หลังจากได้มีการแนะนำเทคนิคจากทางวิทยากรแล้วยังได้ให้นักเรียนได้ออกมาปฏิบัตินำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไป

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) เปิดงานบ้านวิชาการ “สืบสานวัฒนธรรมไทย”

โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) เปิดงานบ้านวิชาการ “สืบสานวัฒนธรรมไทย” หวังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สายตาประชาชน

IMG_7769
พัทยา-(4 มี.ค. 59) เมื่อเวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงาน นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานบ้านวิชาการ “สืบสานวัฒนธรรมไทย” ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) โดยมี นายมนัส คงวัฒนะ ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทามกลาง แขกผู้มีเกียรติ นักเรียน และผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

IMG_7776
สำหรับการจัดงานเปิดบ้านวิชาการ “สืบสานวัฒนธรรมไทย” โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ในครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สายตาประชาชน ผู้ปกครอง ชุมชน

IMG_7770
ซึ่งบรรยากาศในวันนี้ได้มีการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนตามระดับชั้น การแสดงความสามารถของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างความคึกคักเป็นอย่างมาก

IMG_7785

IMG_7784