คลังเก็บป้ายกำกับ: เครือไทยออยล์

เครือไทยออยล์จัดพิธีมอบทุนการศึกษา และกองทุนเครือไทยออยล์ ประจำปี 2559

ศรีราชา-(3 ส.ค.59) ที่ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และกองทุนเครือไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา พร้อมด้วยนายวรญาณ บุณราช นายอำเภอศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ประธานชุมชน และนักเรียนเข้าร่วมในพิธี

S__5480483

นายอธิคม กล่าวว่า เครือไทยออยล์ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ ในพิธีมอบทุนการศึกษา และกองทุนเครือไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา การดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นภารกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญ หากเยาวชนผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังของชาติในอนาคตมีศักยภาพ ก็สามารถร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นแหลมฉบัง ศรีราชา และประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

S__5480481

สำหรับในปี 2559 นี้ เครือไทยออยล์ประกอบด้วย บริษัท ไทยออยล์ จำกีด (มหาชน) บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าไทยออยล์ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด และชมรมชาวใต้เครือไทยออยล์ ได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,856,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันบาท) โดยเงินทั้งหมดนี้ได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแบบปีต่อปี และแบบต่อเนื่อง ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 230 ทุน และกองทุนเครือไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษาอีกจำนวน 111 กองทุน