คลังเก็บป้ายกำกับ: อธิบดีกรมการแพทย์

รพ.มะเร็งชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้าน โรคมะเร็ง ครั้งที่ 7

IMG_0836
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 7 “เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล และเข้าถึงผู้ป่วยด้าน โรคมะเร็ง

IMG_0834

พัทยา-(2 พ.ค. 59) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้าน โรคมะเร็ง ครั้งที่ 7 โดยมี แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักเซลล์วิทยา และบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน

IMG_0838

ปัจจุบัน โรคมะเร็ง เป็นปัญหาสาธารสุขที่สำคัญเป็นสาเหตุการตายลำดับต้นๆ ของประชาการไทย และมีแนวโน้มที่สูงขึ้น การดำเนินกาควบคุมป้องกัน โรคมะเร็ง การดูแลผู้ป่วย โรคมะเร็ง จำเป็นต้องมีบุคลากรสาธารณสุขที่มีความรู้ เฉพาะด้านโรคมะเร็ง จากหลากหลายสหวิชาชีพ ในการทำงานร่วมกัน เป็นเครือข่ายให้ครอบคลุมตลอดจนระบบส่งต่อ ส่งกลับ ผู้ป่วยในชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โรคมะเร็ง

IMG_0841

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ทางด้านโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นหน่วยงานบริการตติยภูมิ ด้านโรคมะเร็งและเป็นแม่ข่ายในกาพัฒนาระบบเครือข่าย บริการ และวิชาการ โรคมะเร็ง จึงได้มีการพัฒนาระบบเครือข่าย พัฒนาระบบส่งต่อ ส่งกลับ ปัญหาการบริการผู้ป่วย และการพัฒนาวิชาการด้าน โรคมะเร็ง แก่เจ้าหน้าที่สาธารสุขทุกระดับ ในเขตภาคตะวันออก ให้สามารถดูแลผู้ป่วย โรคมะเร็ง ในระดับปฐมภูมิ ถึงตติยภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่เป้าหมายในการดูแลผู้ป่าย โรคมะเร็ง ร่วมกัน โดยส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่าย โรคมะเร็ง ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน

IMG_0851