คลังเก็บป้ายกำกับ: หหาร

เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำ กศน.ตำบลพัทยาเหนือ

พัทยา-(13 มิ.ย. 59) เมื่อเวลา 14.00 น. ร.ท.นิคม จัดนอก รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการมณฑลทหารบกที่ 14 พื้นที่อำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนายธนัท ศุภพลทองโชติ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ กศน.ตำบลพัทยาเหนือ วัดจิตตภาวัล โดยมีกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

_MG_0068

โดยการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ครั้งนี้จัดขึ้นโดยการร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน. กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) เพื่อประสานความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ สีเสริม สนับสนุนให้บุคลกรในสังกัดสำนักงาน กศน. ทุกระดับและประชาชนได้ตระหนักรู้ เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ และยังเป็นการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดไร้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

_MG_0031 1

ทั้งนี้ทาง ศูนย์กศน.ตำบลพัทยาเหนือ ยังได้มีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความคิดสร้างสรรค์ นำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์จนสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ต่อจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำพวกผักสวนครัวเป็นที่ระลึกและเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีอีกด้วย

ภาพ/ข่าว Ku Salick