คลังเก็บป้ายกำกับ: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทม.เมืองหนองปรือ จัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559

IMG_1189
เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดแข่งขันกีฬาให้กับนักเรียนอนุบาล และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 เพื่อหวังให้เด็กๆ ได้มีการพัฒนาการทางด้านร่างการ สมอง และสติปัญญา รวมไปถึงให้รู้ถึงการเป็น ผู้แพ้ ผู้ชนะ และผู้ให้อภัย สร้างความมีน้ำใจ

IMG_1187

พัทยา-(26 ก.พ. 59) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 โดยมีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ว่า 12 แห่ง เข้าร่วม

IMG_1185

นายมาย นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นั้นทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ที่กำลังอยู่ในช่วงสมองมีการพัฒนาเจริญเติมโตมากที่สุด จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูกฝังพื้นฐานทักษะต่างๆ ให้แก่เด็ก เพื่อที่จะพัฒนาขึ้นไปในระดับสูงต่อไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เหมาะสมตามวัย และยังให้เด็กรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ รู้จักการเป็นผู้แก้ ผู้ชนะ ผู้ให้อภัย สร้างความมีน้ำใจและความสามัคคีของหมู่คณะ

IMG_1203

สำหรับการแข่งขันกีฬาในวันนี้ได้แบ่งกีฬาออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ กีฬาวิ่งทางตรง 30 เมตร, กีฬาวิ่งทางตรง 50 เมตร, กีฬาวิ่งผลัด 4X20 เมตร, กีฬาเก็บบอลใส่ตะกร้า, กีฬาวิ่งเปี้ยวลูกโป่ง, การประกวดกองเชียร์

IMG_1128

IMG_1175

IMG_1181