คลังเก็บป้ายกำกับ: ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

รพ.กรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการทันตกรรม

image

พัทยา -(13 พ.ค. 59) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม D1 อาคาร D  ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Step by step to be a Professional in Dental veneer & Esthetic dentistry” เพื่อให้ทันตแพทย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการดูแลรักษาสุขภาพฟัน เรียนรู้เทคนิคแก้ไขปัญหาความไม่สวยงามของฟันเพื่อโชว์รอยยิ้มได้อย่างมั่นใจ โดยมี พญ.ณัฐณิชา ลอยชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยากล่าวเปิดงาน ทพญ.ทัศนีย์ เลิศอุตสาหกูล ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน

image

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลด้านทันตกรรมความงาม มีการบรรยายวิชาการเรื่อง “Ceramic veneer: case selection-treatment planning and prognosis” โดย ทพญ.สุชาดา ก้องเกียรติกมล ทันตกรรมเฉพาะทางใส่ฟันและความงาม, ทันตกรรมประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร,ทันตกรรมรากเทียมประจำโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เรื่อง”How to talk and fullfill the patient’s expectations by photography and which cameras work and which do not” เรื่อง”How to create a smile for different face types to get the best aesthetic result” เรื่อง”Preparation Design: how to create a preparation that give the lab technician the space he needed” และ “Tips and Tricks how to finish indirect veneer process” By Dr. Juergen Wahlmann, President, German Society of Cosmetic Dentistry โดยงานประชุมวิชาการนี้มีทันตแพทย์จากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และจากคลินิกทันตกรรมให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก