คลังเก็บป้ายกำกับ: ฟัน

รพ.กรุงเทพพัทยา ตรวจสุขภาพฟันน้องๆ ศูนย์ธารชีวิต

พัทยา-ผู้สื่อข่าวรายงาน ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม รพ.กรุงเทพพัทยา นำโดย ทพญ.สุกัญญา กวางทองนิชย์ ทพญ.ชนันพร นุ่นละออง ทพญ.ธิดารัตน์ สิงขร และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพฟันให้กับน้องๆนักเรียนศูนย์ธารชีวิต

สำหรับการออกหน่วยตรวจสุขภาพฟันนั้นทาง ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียม รพ.กรุงเทพพัทยา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อให้น้องๆ นักเรียน ที่ ศูนย์ธารชีวิต มีสุขภาพฟันที่แข็งแรง สะอาด ปราศจากคราบหินปูน และนอกจากนี้ยังแนะนำวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องให้นักเรียน