คลังเก็บป้ายกำกับ: น้ำเสีย

เมืองพัทยา แจงปัญหาต่างๆ ให้ คก.ผังเมือง และสนช.ฟัง พร้อมหาแนวทางสนับสนุน

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังการบรรยายสรุปพร้อมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของเมืองพัทยาก่อนหาแนวทางสนับสนุนอย่างเร่งด่วน

ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ประธานคณะฯ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานยังเมืองพัทยาเพื่อตรวจสอบปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองท่องเที่ยว โดยคณะฯได้เดินทางไปเยี่ยมชมตามสถานีระบายน้ำต่างๆ ของเมืองพัทยา นั้น

S__8298518

(11 เม.ย. 59) เข้าสู่วันที่ 2 ของกำหนดการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปพร้อมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่ห้องประชุมตากสินศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ จังหวัดชลบุรี อบจ.ชลบุรี อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคโยธาธิการและผังเมือง ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 14 ชลประทานที่ 9 ที่ดิน อุตสาหกรรม หอการค้า ท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.

S__8298521

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหาผังเมือง ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการลุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชายหาด ปัญหาท่าเทียบเรือ ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาอาชญากรรมแบะปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ก่อนในที่ประชุมจะร่วมกันหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบังคับใช้ผังเมืองพัทยาตามลำดับ

ทั้งนี้ หลังจาการเดินทางมารับฟังปัญหาในพื้นที่เมืองพัทยาเสร็จสิ้น ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะได้รวบรวมข้อมูลนายละเอียดทั้งหมดพิจารณาเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อหาแนวทางการสนับสนุนการช่วยเหลือและต่อยอดพัฒนาท้องถิ่นให้เมืองพัทยา ทั้งเรื่องประสานส่วนกลางที่เชื่อมโยงการดำเนินการต่างๆ ของเมืองพัทยาที่มีประโยชน์ รวมถึงการหาแนวทางอุดหนุนงบประมาณในส่วนของการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยาอย่างเร่งด่วนต่อไป

ภาพ/แบงค์

ข่าว/เก่งลิง

สนช.รุดเมืองพัทยาตรวจสอบ ปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

             คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุดเมืองพัทยาตรวจสอบพื้นที่ประสบปัญหาการตั้งถิ่นฐาน ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเสีย พื้นที่เมืองพัทยา ก่อนผลักดันให้เป็นต้นแบบเรื่องการบำบัดน้ำเสียของประเทศ
พัทยา-(10 เม.ย. 59) คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะได้เดินทางมายังเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ทั้งนี้ เพื่อศึกษาดูงานและตรวจสอบพื้นที่ประสบปัญหาการตั้งถิ่นฐาน ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำเสียและปัญหาการจัดการพื้นที่ริมชายหาดและท่าเทียบเรือในพื้นที่อำเภอบางละมุงและพื้นที่เมืองพัทยา โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม พร้อมคณะเมืองพัทยาให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลบรรยายสรุป

image
ทั้งนี้ ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ก่อนจะเยี่ยมชมระบบการทำงานของโรงบำบัดน้ำเสีย ซอยวัดหนองใหญ่ จากนั้นได้เดินทางไปเก็บข้อมูลที่อ่างชะลอน้ำแก้มลิง ห้วยใหญ่
ก่อนเดินทางไปยังชายหาดพัทยาบริเวณโค้งหลังโรงแรมดุสิตธานีพัทยา แล้วเดินทางไปดูสถานีระบายน้ำบริเวณปากซอย 6 (ยศศักดิ์) และปากซอย 9 ถนนเลียบชายหาด จากนั้นเดินทางต่อไปยังแหลมบาลีฮาย ก่อนคณะจะกลับที่พักที่โรงแรมสยามเบย์ชอว์ พัทยา ตามลำดับ

image
นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะให้ความสำคัญในส่วนของการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำ รวมถึงการรุดล้ำที่สาธารณะ โดยคณะมองว่าเมืองพัทยามีศักยภาพในการบริหารจัดกาคุณภาพที่ดีและมีระบบระเบียบแบบแผนเป็นไปตามมาตรฐาน
และด้วยทาง สนช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจขึ้นมาคือคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เข้ามาดูแลเรื่องดังกล่าวโดยตรง โดยที่ผ่านมามีการศึกษาดูงานไปแล้วหลายแห่ง แต่เมืองพัทยามีระบบที่มีความสอดคล้องต่อบริบทการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบมากที่สุด ซึ่งทางคณะจะได้มีการผลักดันและให้เมืองพัทยาเป็นเมืองต้นแบบเรื่องการบริหารจัดการระบบบำบัดทรัพยากรน้ำต่อไปด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมีการผลักกันงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ ในเมืองพัทยาต่อไปด้วยเช่นกัน

ภาพ/น้าถึก

ข่าว/เก่งลิง