คลังเก็บป้ายกำกับ: ตำถาด

ริบลีส์ฯรับรองสถิติใหม่ตำถาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขนาด 2.4 เมตร

วรัญญู ทิพยมนตรี จับมือ ศิษฐา คุณาลัย บันทึกสถิติใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยกับ Surely the Record “ตำถาดขนาดใหญ่ที่สุดในระเทศไทย เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร จากร้านตำตำ” ในงานเมกา ชัวร์ลี่ ดีลิเชียล 2016 (Mega Surely Delicious 2016) ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา โดยมี นันทรัตน์ ทองสัมฤทธิ์ และ โอกาส ทองสัมฤทธิ์ ร่วมงานเมื่อวันก่อน
จากซ้าย
1. คุณปวีณา ศรีเอื้อง พนักงานร้านตำตำ zapp cafe
2. คุณโอกาส ทองสัมฤทธิ์ เชฟ ร้านตำตำ zapp cafe
3. คุณศิษฐา คุณาลัย ผู้บริหาร บริษัท ฟู้ดไลบลารี่ จำกัด
4. คุณวรัญญู ทิพยมนตรี ผู้จัดการทั่วไป ริบลีส์ เวิลด์ พัทยา
5. คุณนัทรัตน์ ทองสัมฤทธิ์ กรรมการบริหาร บริษัท ฟู้ดไลบลารี่ จำกัด
6. คุณน้ำฝน สาสังฆ์ ผู้ช่วยเชฟ ร้านตำตำ zapp cafe
7. ศศินิภา ทิมเจริญ พนักงาน ร้านตำตำ zapp cafe