คลังเก็บป้ายกำกับ: ขยะมูลฝอย

วอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชายหาดเมืองพัทยา ตรวจดูแลความสะอาดช่วงเทศกาลสงกรานต์

วอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณชายหาดเมืองพัทยา เพื่อตรวจตาดูแลความสะอาดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในเรื่องขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากจนล้นออกมากองอยู่นอกถัง ในขณะที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก

S__2080785

พัทยา-เมื่อช่วงเย็นของวันที่ (13 เม.ย. 59) ผู้สื่อข่าวสังเกตพบว่า ถังขยะที่วางอยู่บริเวณ ซ.6 ถึง ซ.8 ถนนเรียบชายหาดเมืองพัทยา เต็มไปด้วยถุงพลาสติกและเศษสิ่งของ เศษอาหาร ต่างๆ จนล้นออกมากองอยู่นอกถังเป็นจำนวนมาก ซึ่งดูแล้วเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม

S__2080792

เนื่องด้วยเป็นเทศกาลหยุดยาว ทำให้บริเวณชายหาดเมืองพัทยา มีนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาเที่ยวและพักผ่อนเป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีเศษขยะมูลฝอยเยอะตามไปด้วย ทั้งนี้จึงอยากวอนหน่อยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจตาดูแลความเรียบร้อยเป็นระยะ เพื่อความสะอาด รวมไปถึงเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา

S__2080791

อย่างไรก็ตามจึงอยากฝากย้ำไปถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยว หากซื้ออาหาร หรือสิ่งของต่างๆ อยากให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อที่จะสะดวกในการเก็บของเจ้าหน้าที่

เมืองพัทยา แจงปัญหาต่างๆ ให้ คก.ผังเมือง และสนช.ฟัง พร้อมหาแนวทางสนับสนุน

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังการบรรยายสรุปพร้อมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของเมืองพัทยาก่อนหาแนวทางสนับสนุนอย่างเร่งด่วน

ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ประธานคณะฯ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานยังเมืองพัทยาเพื่อตรวจสอบปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองท่องเที่ยว โดยคณะฯได้เดินทางไปเยี่ยมชมตามสถานีระบายน้ำต่างๆ ของเมืองพัทยา นั้น

S__8298518

(11 เม.ย. 59) เข้าสู่วันที่ 2 ของกำหนดการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปพร้อมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่ห้องประชุมตากสินศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ จังหวัดชลบุรี อบจ.ชลบุรี อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคโยธาธิการและผังเมือง ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 14 ชลประทานที่ 9 ที่ดิน อุตสาหกรรม หอการค้า ท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.

S__8298521

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหาผังเมือง ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการลุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชายหาด ปัญหาท่าเทียบเรือ ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาอาชญากรรมแบะปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ก่อนในที่ประชุมจะร่วมกันหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบังคับใช้ผังเมืองพัทยาตามลำดับ

ทั้งนี้ หลังจาการเดินทางมารับฟังปัญหาในพื้นที่เมืองพัทยาเสร็จสิ้น ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะได้รวบรวมข้อมูลนายละเอียดทั้งหมดพิจารณาเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อหาแนวทางการสนับสนุนการช่วยเหลือและต่อยอดพัฒนาท้องถิ่นให้เมืองพัทยา ทั้งเรื่องประสานส่วนกลางที่เชื่อมโยงการดำเนินการต่างๆ ของเมืองพัทยาที่มีประโยชน์ รวมถึงการหาแนวทางอุดหนุนงบประมาณในส่วนของการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยาอย่างเร่งด่วนต่อไป

ภาพ/แบงค์

ข่าว/เก่งลิง