คลังเก็บป้ายกำกับ: โฮมโปร

โฮมโปร จัด”โครงการห้องน้ำของหนู” ยกระดับคุณภาพชีวิตสุขลักษณะ

สัตหีบ-(28 ก.ย.59) ที่โรงเรียนบ้านหินวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พลเรือโท พิเชฐ ตานะเศรษฐ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และนายเกษม ปิ่นมณเฑียรทอง ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสาขา และผู้บริหารบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบ “โครงการห้องน้ำของหนู” จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินวง และโรงเรียนวัดหนองจับเต่า รวมทั้งสิ้น 37 ห้อง ใช้งบประมาณในการดำเนินกว่า 2.3 ล้านบาท

s__6463559

นายเกษม ปิ่นมณเฑียรทอง ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสาขา และผู้บริหารบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่องสำหรับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร ได้ขยายสาขาให้บริการทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านสินค้า และบริการครบวงจร ด้วยปณิธานที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมเรื่องสุขอนามัยในการใช้ห้องน้ำให้กับเด็กนักเรียน และชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ “โครงการห้องน้ำของหนู” โดยในครั้งนี้ สำหรับอำเภอสัตหีบ เราได้เข้าไปขยายการดำเนินการให้อีก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินวง และโรงเรียนวัดหนองจับเต่า รวมทั้งสิ้น 37 ห้อง ใช้งบประมาณในการดำเนินกว่า 2.3 ล้านบาท โดยร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมกรศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยได้ทำการเข้าตรวจสอบและปรับปรุง เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องน้ำให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ หรือ HAS (Healthy, Accessibility and Safety) คือ สะอาด พอเพียง และปลอดภัย

s__6463560

นางสาวิรพิน ศิริจิตเกษม ผู้จัดการทั่วไป สายสื่อสารองค์กร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทยังคงให้ความสำคัญ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด นอกจากการขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว เรายังเล็งเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน และชุมชนในแต่ละจังหวัดที่โฮมโปรมีสาขาอยู่ โดยได้เข้าไปปรับปรุงห้องน้ำ ก่อนการปรับปรุงเป็นส้วมนั่งยองๆ ที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะ และสุขภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานนาน ทำให้สภาพทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน เมื่อเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ โฮมโปร จึงเข้าไปดำเนินการปรับปรุงจากส้วมนั่งยองๆ เป็นนั่งราบ พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานให้กับทั้ง 2 โรงเรียน อีกทั้งยังมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และสาธิตการใช้ห้องน้ำอย่างถูกวิธี หรือทำการประชาสัมพันธ์ข้อความผ่านสื่อในชุมชนนั้นๆ เพื่อส่งผลดีไม่ใช่เพียงแค่เด็กในโรงเรียน แต่หากยังทำให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการดูแลรักษาห้องน้ำที่เกิดมาจากโครงการห้องน้ำของหนูด้วย”นอกจากการปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาด สวยงาม ได้มาตรฐานแล้ว ยังมีการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ในการสอนการใช้ห้องน้ำอย่างปลอดภัย การดูแลสุขอนามัยของตนเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อรณรงค์การรักษาห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะอีกด้วย

s__6463557

s__6463556