คลังเก็บป้ายกำกับ: โรคเอดส์

ศูนย์เอคโค พัทยา จัดงานวันวัคซีนเอชไอวี พร้อมเสวนา “ทิศทางการพัฒนาวัคซีนเอชไอวี”

IMG_3830

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารสาขาพัทยา (ศูนย์เอคโค) จัดงานวันวัคซีนเอชไอวีสากล(HIV Vaccine Awareness Day) พร้อมเปิดเวทีเสวนา “ทิศทางการพัฒนาวัคซีนเอชไอวี”

พัทยา-(18 พ.ค. 59) เมื่อเวลา 16.30 น. ที่ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม สภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย พลโทนายแพทย์สรชัย นิตยพันธ์ ผู้วิจัยหลักโครงการเอคโค(RV217) ร่วมเป็นประธานเปิดงานวันวัคซีนเอชไอวีสากล (HIV Vaccine Awareness Day) และร่วมเสวนาในเรื่องของ “ทิศทางการพัฒนาวัคซีนเอชไอวี” โดยมีนายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ รองโฆษกเมืองพัทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานคับคั่ง

IMG_3852

โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารสาขาพัทยา (ศูนย์เอคโค) มีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการวิจัย และจัดให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่พัทยาอย่างต่อเนื่อง และในวันที่ 18 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์เกี่ยวกับวัคซีนเอชไอวีทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อเอชไอวี รวมทั้งเป็นการระลึกถึงและขอบคุณอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยวัคซีนเอชไอวีทั่วโลก ในการเสียสละและอุทิศตนต่อการศึกษาค้นคว้าหาวัคซีนเอชไอวี

IMG_3841

นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่บุคคลและองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงการขอบคุณ

ภาพ/ข่าว แบงค์ คนบ้า