คลังเก็บป้ายกำกับ: เทสโก้โลตัส

เทสโก้โลตัสเขตพื้นที่ภาคตะวันออก มอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลบางละมุง

เทสโก้โลตัสเขตพื้นที่ภาคตะวันออก มอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลบางละมุง เพื่อตอบแทนประชาชนในเขตพื้นที่ มูลค่ากว่า 5 แสนบาท

พัทยา-(15 มี.ค. 59) ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลบางละมุง นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีมอบครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ บริษัท เอก-ชัยดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(เทสโก้ โลตัส เขตภาคตะวันออก)โดยมี นางจิตตรา บุญประสิทธิ์ ผู้จัดการเขตภาคตะวันออก เป็นตัวแทนบริษัทฯ พร้อมพนักงาน มอบเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง เป็นเงิน 420,000 บาท ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 892 ชิ้น เป็นเงิน 14,748 บาท และเงินสดจำนวน 73,271 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 508,019 บาท ให้กับนายแพทย์ชาญชัย ลิ้มธงเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง เป็นตัวแทนรับมอบ

สืบเนื่องจากเทสโก้ โลตัส เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ได้ร่วมใจกันทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่อหางบประมาณในการจัดซ้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลบางละมุง เนื่องจากทราบว่าโรงพยาบาลมีผู้มาใช้บริการจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ถึงแม้จะมีครุภัณฑ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่เพียงพอสำหลับการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวมอบให้กับทางโรงพยาบาลบางละมุงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป