คลังเก็บป้ายกำกับ: สมาคมจักรยานเมืองพัทยา

น่องเหล็กตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรม “พัทยาพาปั่นชมเมืองท่องเที่ยว” ครั้งที่ 2 (Pattaya City Ride)

พัทยา-(8 พ.ค. 59) เมื่อวเลา 07.00 น. ที่ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา ซ.ชัยพฤกษ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดร.วีรวัฒน์ ค้าขาย รองนายากเมืองพัทยา ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “พัทยาพาปั่นชมเมืองท่องเที่ยว” ครั้งที่ 2 (Pattaya City Ride) ครั้งนี้ได้มีนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับในการจัดกิจกรรม “พัทยาพาปั่นชมเมืองท่องเที่ยว” ครั้งที่ 2 (Pattaya City Ride) ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสมานฉันท์และปรองดองในสังคม เน้นส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้ลดการใช้น้ำมันในชีวิตประจำวัน

การแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งหมด 4 รุ่น ด้วยระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ได้แก่ รุ่น RB ชาย ระยะทาง ประมาณ 50 km., รุ่น MTB ชาย ระยะทาง ประมาณ 50 km. (FAT Bike สามารถลงรุ่นนี้ได้), รุ่น RB หญิง ระยะทาง ประมาณ 50 km., รุ่น MTB หญิง ระยะทาง ประมาณ 50 km.

ภาพ/สท.วันชัย