คลังเก็บป้ายกำกับ: สชน.

สนช.รุดเมืองพัทยาตรวจสอบ ปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

             คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุดเมืองพัทยาตรวจสอบพื้นที่ประสบปัญหาการตั้งถิ่นฐาน ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเสีย พื้นที่เมืองพัทยา ก่อนผลักดันให้เป็นต้นแบบเรื่องการบำบัดน้ำเสียของประเทศ
พัทยา-(10 เม.ย. 59) คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะได้เดินทางมายังเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ทั้งนี้ เพื่อศึกษาดูงานและตรวจสอบพื้นที่ประสบปัญหาการตั้งถิ่นฐาน ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำเสียและปัญหาการจัดการพื้นที่ริมชายหาดและท่าเทียบเรือในพื้นที่อำเภอบางละมุงและพื้นที่เมืองพัทยา โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม พร้อมคณะเมืองพัทยาให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลบรรยายสรุป

image
ทั้งนี้ ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ก่อนจะเยี่ยมชมระบบการทำงานของโรงบำบัดน้ำเสีย ซอยวัดหนองใหญ่ จากนั้นได้เดินทางไปเก็บข้อมูลที่อ่างชะลอน้ำแก้มลิง ห้วยใหญ่
ก่อนเดินทางไปยังชายหาดพัทยาบริเวณโค้งหลังโรงแรมดุสิตธานีพัทยา แล้วเดินทางไปดูสถานีระบายน้ำบริเวณปากซอย 6 (ยศศักดิ์) และปากซอย 9 ถนนเลียบชายหาด จากนั้นเดินทางต่อไปยังแหลมบาลีฮาย ก่อนคณะจะกลับที่พักที่โรงแรมสยามเบย์ชอว์ พัทยา ตามลำดับ

image
นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะให้ความสำคัญในส่วนของการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำ รวมถึงการรุดล้ำที่สาธารณะ โดยคณะมองว่าเมืองพัทยามีศักยภาพในการบริหารจัดกาคุณภาพที่ดีและมีระบบระเบียบแบบแผนเป็นไปตามมาตรฐาน
และด้วยทาง สนช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจขึ้นมาคือคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เข้ามาดูแลเรื่องดังกล่าวโดยตรง โดยที่ผ่านมามีการศึกษาดูงานไปแล้วหลายแห่ง แต่เมืองพัทยามีระบบที่มีความสอดคล้องต่อบริบทการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบมากที่สุด ซึ่งทางคณะจะได้มีการผลักดันและให้เมืองพัทยาเป็นเมืองต้นแบบเรื่องการบริหารจัดการระบบบำบัดทรัพยากรน้ำต่อไปด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมีการผลักกันงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ ในเมืองพัทยาต่อไปด้วยเช่นกัน

ภาพ/น้าถึก

ข่าว/เก่งลิง