คลังเก็บป้ายกำกับ: ศปมผ.

ศปมผ. ร่วม พม.บูรณาการจัดฝึกภาคปฏิบัติในทะเลหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ศปมผ. ร่วม พม.บูรณาการหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดฝึกภาคปฏิบัติในทะเลหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล ครั้งที่ 2/2559

สัตหีบ-(28 ก.พ. 59) ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี นาวาเอก ดรณ์ ทิพนันท์ เลขานุการคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานในเรือประมง เป็นผู้อำนวยฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล ครั้งที่ 2/2559 โดยกองทัพเรือได้สนับสนุนเรือฝึกจำนวน 2 ลำ คือ เรือหลวงท้ายเหมือง และเรือ ต.994

S__12099588

สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลครั้งนี้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ในเรื่องหลักกฎหมายและเทคนิคการตรวจ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการสัมภาษณ์มาประยุกต์ใช้ในสภาวะการทำงานที่จำลองเหตุการณ์จริง สำหรับตรวจและบังคับใช้กฎหมายในทะเล ทั้งสภาพการทำงานที่มีความยากลำบากจากสภาพคลื่นลม และความยากในการตรวจสอบและสืบหาข้อเท็จจริงจากตัวแรงงาน และผู้ควบคุมเรือ และเป็นไปตามนโยบายของศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือในการแก้ปัญหาการคุ้มครองและแรงงานและการค้ามนุษย์ในภาคประมงให้หมดสิ้นและยั่งยืนต่อไป

S__12099590

ในการฝึกอบรมมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยที่ทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายในทะเล และหน่วยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด รวมทั้งสิ้น 40 คน