คลังเก็บป้ายกำกับ: มูลนิธิพระมหาไถ่ พัทยา

รพ.กรุงเทพพัทยาจัดโครงการ iRESCUE ตอน “เล่นน้ำปลอดภัย” ครั้งที่ 3

 62671

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดโครงการ iRESCUE ตอน “เล่นน้ำปลอดภัย” ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางน้ำหรือจากการรู้เท่าไม่ถึงการของเยาวชน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการเอาชีวิตรอดอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อลงเล่นน้ำ และการช่วยเหลือเพื่อนๆที่จมน้ำได้

62672

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุม มูลนิธิพระมหาไถ่ พัทยา รพ.กรุงเทพพัทยา จัดกิจกรรม “เล่นน้ำปลอดภัย” ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ iRESCUE เพื่อให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8-15 ปี ได้มีทักษะในการเอาตัวรอดเมื่อประสบเหตุทางน้ำ และมีความปลอดภัยในการเล่นน้ำ โดยมี นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพพัทยา กล่าววัตถุประสงค์และกล่าวเปิดงาน อบรมโดยคณะผู้ฝึกสอนจากกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ มีหัวข้อในการเรียนรู้ประกอบด้วย อันตรายจากการเล่นน้ำ การช่วยเหลือคนตกน้ำ-จมน้ำอย่างถูกวิธี การปฐมพยาบาลคนจมน้ำอย่างถูกวิธี การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากสัตว์ทะเลมีพิษ และทักษะการเอาชีวิตรอดเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจริงในสระว่ายน้ำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งโรงพยาบาลกำหนดคุณสมบัติเยาวชน ต้องมีอายุตั้งแต่ 8-15 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม ไม่เป็นโรคติดต่อ และต้องได้รับอนุญาตเข้าฝึกอบรมจากผู้ปกครอง ซึ่งมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 40 คน

62673

โครงการ iRESCUE เป็นหนึ่งโครงการ CSR ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ที่ช่วยส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยในเมืองพัทยาซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอาศัยอยู่มาก ทำให้มีความเสี่ยงทั้งทางด้านอุบัติภัยทางน้ำ และทางบก อีกทั้งภาวะความฉุกเฉินอันเกิดจากโรคภัยต่างๆ หากรู้วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokpattayahospital.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.1719