คลังเก็บป้ายกำกับ: พยาบาล

รพ.กรุงเทพพัทยา จัดบรรยายพิเศษ “Strong Heart Strong Health สุขภาพสดใส หัวใจเข้มแข็ง”

                โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา รพ.กรุงเทพพัทยา จัดบรรยายพิเศษ “Strong Heart Strong Health สุขภาพสดใส หัวใจเข้มแข็ง” เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจการทำงานของหัวใจ

12899625_1198992000113612_113567573_o

                 พัทยา-(24 มี.ค. 59) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม ดี1 อาคาร ดี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้มีจัดบรรยายพิเศษ “Strong Heart Strong Health สุขภาพสดใส หัวใจเข้มแข็ง” โดยมี นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และคุณสุรีย์ภรณ์ วีรบวรกุล ผู้อำนวยการ คปภ.ภาค 9 (ชลบุรี) เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ร่วมฟังบรรยายพิเศษ

12899419_1198992013446944_1318995482_o

                 ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษในเรื่อง Strong Heart Strong Health สุขภาพสดใส หัวใจเข้มแข็ง โดย นพ.สุเทพ กีรติเจริญวงศ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ ประจำศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ร่วมฟังบรรยาย การบรรยายในครั้งนี้ต้องการให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลหัวใจ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาตัวเองและคนที่คุณรักได้อย่างถูกวิธี รวมถึงการให้บริการตรวจประเมินความผิดปกติการทำงานของหัวใจด้วย EKG และ Echo ด้วยทีมพยาบาลผู้เชียวชาญของศูนย์หัวใจ ที่พร้อมให้บริการแก่ท่านในซึ่งสามารถทำการตรวจหัวใจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากพบความผิดปกติควรรีบพบแพทย์ ซึ่งการเกิดโรคหัวใจพบได้มากขึ้นในปัจจุบัน การบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมฟังบรรยายกว่า 100 ท่าน

12894590_1198992023446943_367339067_o

                  การจัดบรรยายพิเศษในครั้งนี้จัดขึ้นโดย ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพัทยา โดยมีจุดประสงค์หลักคือต้องการให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของหัวใจอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ รพ.กรุงเทพพัทยา โทร.1719 หรือ www.nangkokpattayahospital.com

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดงานประชุมวิชาการ Become Perfect Parents

พัทยา-ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุม D1 ชั้น 10 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “Become Perfect Parents” โดยมี พญ.ศศิร์รัช ปัทมดิลก ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพสตรี รพ.กรุงเทพพัทยา กล่าวรายงานการประชุม ในวันนี้ได้มี แพทย์ พยาบาลจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจร่วมฟังกว่า 100 ท่าน

พญ.ศศิร์รัช ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพสตรี รพ.กรุงเทพพัทยา กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการเรื่อง “Become Perfect Parents” ในวันนี้เพื่อให้แพทย์และพยาบาลจากภาครัฐและเอกชนได้อัพเดทความรู้ด้านวิชาการการเจริญพันธุ์และวิชาการสุขภาพสตรี และให้แพทย์ พยาบาลได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านสุขภาพสตรีและเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

12784719_1176967992316013_1292126107_n

จากนั้นเป็นการบรรยายวิชาการหลากหลายหัวข้อ อาทิ หัวข้อ How to get pregnant with current ART- basic methods to advanced methods โดย พญ.อิสราภรณ์ ธนรัฐศิริวรกุล หัวหน้าศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก หัวข้อ Appropriate prenatal screening , good quality ANC. โดย พญ.รัตนา สัจจเดว์ สูตินรีแพทย์ หัวข้อ Bleeding in first trimester โดย พญ.ศศิร์รัช ปัทมดิลก ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพสตรี หัวข้อ Mode of delivery C/S vs NL ,what is the best recommendation โดย พญ.พรศรี นิรันดร์สุข สูตินรีแพทย์ และหัวข้อ Healthy Eating During Pregnancy โดย พว.วิสสุตา กฤติยานิธิ Dietitian