คลังเก็บป้ายกำกับ: นิด้า

ระเบิดความมันส์! โบว์ลิ่งการกุศล นิด้า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ MPPM รุ่น 5 ชลบุรี

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ MPPM รุ่น 5 ชลบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดแข่งขันโบว์ลิ่งคล้องใจ สายใยนิด้า NIDA Family Bowling 2016 หารายได้สมทบมูลนิธิพระดาบส

image

พัทยา-(27 ส.ค. 59) เมื่อเวลา 09.00 น. นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งคล้องใจ สายใยนิด้า NIDA Family Bowling 2016 โดยมี ผศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้อำนวยการหลักสูตร MMPM ศูนย์นิด้า ชลบุรี พร้อมคณะรางมให้ดารต้อนรับ ท่ามกลางผู้สนใจจากตัวแทนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ที่พีเอสโบว์ล พัทยากลาง

image

นางสาววิริญนันท์ รุ่งโรจน์กานต์กุล ประธานรุ่น MPPM รุ่น 5 ชลบุรี กล่าวรายงานว่ากิจกรรมดังกล่าวดำเนินการจัดการแข่งขันโดยนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ MPPM รุ่น 5 ชลบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อหารายได้สมทบมูลนิธิพระดาบสนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กระชับความสามัคคีในหมู่คณะให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม

image

image

ข่าว/ กลุ่มข่าวลับโคมันยอง