คลังเก็บป้ายกำกับ: นายกเมืองพัทยา

นายกเมืองพัทยารับมอบรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ และรถบรรทุก 6 ล้อ สนับสนุนภารกิจหลักด้านการศึกษา

วันที่ 24 กุมภาพัน 2564 ที่ ลานจอดรถเวิลด์เจมส์ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ จำนวน 10 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 11 คัน จากบริษัทเอ็ม.แซท.ดี คาเซ็นเตอร์ จำกัด

โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้

สำหรับการรับมอบรถดังกล่าวเป็นโครงการจัดหาคุรุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของเมืองพัทยา เพื่อเป็นยานพาหนะที่จะอำนวยความสะดวกในมิติการสนับสนุนภารกิจหลักการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนจะได้รับประสบการณ์โดยตรง รู้จักการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นภายนอกห้องเรียน อันเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการพัฒนาด้านการศึกษาให้เยาวชนในท้องถิ่นของคณะผู้บริหารเมืองพัทยาชุดนี้

ภาพ/ข่าว เก่ง ณ สงขลา

“อิทธิพล คุณปลื้ม” นำทีมกลุ่มเรารักษ์พัทยาสักการะปู่ตากลาตำแหน่งหลังหมดวาระ

“อิทธิพล คุณปลื้ม” นำทีมกลุ่มเรารักษ์พัทยาสักการะปู่ตากลาตำแหน่งหลังหมดวาระ พนง.-ขรก.ร่วมอำลาด้วยความอบอุ่น

image

กลุ่มเรารักษ์พัทยา นำโดย นายอิทธิพล คุณปลื้มซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาในวันนี้ (16 มิ.ย.) ได้นำสมาชิกกลุ่มที่เคยร่วมกันบริหารเมืองพัทยาร่วมกันทำพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณร้านปู่ตากศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ในพิธีการได้จัดเตรียมเครื่องบวงสรวงเซ่นไหว้ก่อนคณะจะร่วมกันธูปเทียนถวายการสักการะโดยมีกลุ่มพนักงานและข้าราชการในเมืองพัทยามาควยร่วมอำลาคณะผู้บริหารเมืองพัทยาที่นำโดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม กันเป็นจำนวนมากด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองท่ามกลางเปลวแดดที่ร้อนอบอ้าว

image

จากนั้นได้มีพิธีรับโอนรถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ระหว่างเมืองพัทยากับ สภ.เมืองพัทยา เพื่อใช้ในราชการตำรวจรวมทั้งสิ้น 16 คัน โดย พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยา เป็นตัวแทนรับมอบจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาก่อนมีธิถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามลำดับ

ภาพ/ข่าว ศูนย์ข่าวลับโคมันยอง

เมืองพัทยา แจงปัญหาต่างๆ ให้ คก.ผังเมือง และสนช.ฟัง พร้อมหาแนวทางสนับสนุน

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังการบรรยายสรุปพร้อมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของเมืองพัทยาก่อนหาแนวทางสนับสนุนอย่างเร่งด่วน

ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ประธานคณะฯ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานยังเมืองพัทยาเพื่อตรวจสอบปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองท่องเที่ยว โดยคณะฯได้เดินทางไปเยี่ยมชมตามสถานีระบายน้ำต่างๆ ของเมืองพัทยา นั้น

S__8298518

(11 เม.ย. 59) เข้าสู่วันที่ 2 ของกำหนดการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปพร้อมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่ห้องประชุมตากสินศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ จังหวัดชลบุรี อบจ.ชลบุรี อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคโยธาธิการและผังเมือง ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 14 ชลประทานที่ 9 ที่ดิน อุตสาหกรรม หอการค้า ท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.

S__8298521

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหาผังเมือง ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาการลุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชายหาด ปัญหาท่าเทียบเรือ ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาอาชญากรรมแบะปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ก่อนในที่ประชุมจะร่วมกันหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบังคับใช้ผังเมืองพัทยาตามลำดับ

ทั้งนี้ หลังจาการเดินทางมารับฟังปัญหาในพื้นที่เมืองพัทยาเสร็จสิ้น ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะได้รวบรวมข้อมูลนายละเอียดทั้งหมดพิจารณาเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อหาแนวทางการสนับสนุนการช่วยเหลือและต่อยอดพัฒนาท้องถิ่นให้เมืองพัทยา ทั้งเรื่องประสานส่วนกลางที่เชื่อมโยงการดำเนินการต่างๆ ของเมืองพัทยาที่มีประโยชน์ รวมถึงการหาแนวทางอุดหนุนงบประมาณในส่วนของการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยาอย่างเร่งด่วนต่อไป

ภาพ/แบงค์

ข่าว/เก่งลิง

สนช.รุดเมืองพัทยาตรวจสอบ ปัญหาน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

             คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รุดเมืองพัทยาตรวจสอบพื้นที่ประสบปัญหาการตั้งถิ่นฐาน ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเสีย พื้นที่เมืองพัทยา ก่อนผลักดันให้เป็นต้นแบบเรื่องการบำบัดน้ำเสียของประเทศ
พัทยา-(10 เม.ย. 59) คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะได้เดินทางมายังเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ทั้งนี้ เพื่อศึกษาดูงานและตรวจสอบพื้นที่ประสบปัญหาการตั้งถิ่นฐาน ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำเสียและปัญหาการจัดการพื้นที่ริมชายหาดและท่าเทียบเรือในพื้นที่อำเภอบางละมุงและพื้นที่เมืองพัทยา โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม พร้อมคณะเมืองพัทยาให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลบรรยายสรุป

image
ทั้งนี้ ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ก่อนจะเยี่ยมชมระบบการทำงานของโรงบำบัดน้ำเสีย ซอยวัดหนองใหญ่ จากนั้นได้เดินทางไปเก็บข้อมูลที่อ่างชะลอน้ำแก้มลิง ห้วยใหญ่
ก่อนเดินทางไปยังชายหาดพัทยาบริเวณโค้งหลังโรงแรมดุสิตธานีพัทยา แล้วเดินทางไปดูสถานีระบายน้ำบริเวณปากซอย 6 (ยศศักดิ์) และปากซอย 9 ถนนเลียบชายหาด จากนั้นเดินทางต่อไปยังแหลมบาลีฮาย ก่อนคณะจะกลับที่พักที่โรงแรมสยามเบย์ชอว์ พัทยา ตามลำดับ

image
นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะให้ความสำคัญในส่วนของการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำ รวมถึงการรุดล้ำที่สาธารณะ โดยคณะมองว่าเมืองพัทยามีศักยภาพในการบริหารจัดกาคุณภาพที่ดีและมีระบบระเบียบแบบแผนเป็นไปตามมาตรฐาน
และด้วยทาง สนช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจขึ้นมาคือคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เข้ามาดูแลเรื่องดังกล่าวโดยตรง โดยที่ผ่านมามีการศึกษาดูงานไปแล้วหลายแห่ง แต่เมืองพัทยามีระบบที่มีความสอดคล้องต่อบริบทการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบมากที่สุด ซึ่งทางคณะจะได้มีการผลักดันและให้เมืองพัทยาเป็นเมืองต้นแบบเรื่องการบริหารจัดการระบบบำบัดทรัพยากรน้ำต่อไปด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมีการผลักกันงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ ในเมืองพัทยาต่อไปด้วยเช่นกัน

ภาพ/น้าถึก

ข่าว/เก่งลิง

ธนาคารออมสินเปิดสาขาใหม่บนเขาพระตำหนัก ภายในโครงการเซเนท เรสซิเด้น

IMG_8665
พัทยา-ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ธนาคารออมสิน หน่วยบริการเขาพระตำหนัก ภายในโครงการเซเนท เรสซิเด้น นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีตัดริบบิ้นเปิดธนาคารออมสินสาขาใหม่ พร้อมด้วย นางวชิรา การเกด ผู้อำนวยการภาค 15 ธนาคารออมสิน โดยมีนายพยุง ชูสง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา นักธุรกิจ และลูกค้าของธนาคารออมสินเข้าร่วมเดินทางแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

IMG_8682

ด้วยธนาคารออมสิน เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้แก่ธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา โดยเฉพาะพื้นที่บนเขาพระตำหนักซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีอัตราการลงทุน และมีจำนวนธุรกิจขยายตัวอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างมาก ทั้งธุรกิจร้านอาหาร อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยวต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ธุรกิจเหล่านั้นเกิดสภาพคล่อง รวมทั้งเกิดความสะดวกต่อการลงทุน และการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างง่ายดาย ธนาคารออมสิน จึงได้เปิดตัวหน่วยบริการเขาพระตำหนัก เพื่อรองรับความต้องการทางด้านการเงินการลงทุน ตลอดจนเป็นการขยายเขตพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั่วพื้นที่เมืองพัทยา ตามนโยบายของกระทรวงการคลังที่ให้การสนับสนุนการออม และการลงทุน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

IMG_8669

สำหรับธนาคารออมสิน หน่วยบริการเขาพระตำหนัก เปิดให้บริการธุรกรรมทางด้านการเงินทุกประเภท ได้แก่ บริการเงินฝาก บริการสินเชื่อ ธุรกิจสงเคราะห์ชีวิต และครอบครัว บัตรออมสินวีซ่าเดบิต เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-17.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลข 038-250-311

IMG_8691