คลังเก็บป้ายกำกับ: นวด

เมืองพัทยาจัดกิจกรรมโครงการออกหน่วยให้บริการนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

พัทยา-(29 ก.พ. 59) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ บริเวณชั้นดาดฟ้า ศาลาว่าการเมืองพัทยา ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา ได้จัดให้มีโครงการออกหน่วยให้บริการนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ฟรี แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาและผู้มาใช้บริการเมืองพัทยา โดยมีประชาชนพนักงานเมืองพัทยาเข้ารับการให้บริการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา ได้จัดโครงการฝึกอบรมนวดแผนไทยขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวได้รับประสบการณ์การและเรียนรู้จากการทดลองฝึกปฏิบัติจริง ทางเมืองพัทยาจึงได้จัดตั้งจุดให้บริการนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพฟรี แก่ประชาชน ในครั้งนี้ขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ของทุกวันเวลาราชการ

ซึงโครงการนี้เป็นแผนงานกิจกรรมที่เมืองพัทยาได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อเป็นประจำทุกปี เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานและช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมืองพัทยาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีงาน มีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง ต่อไป

ภาพ/ข่าว เอกชัย สุขวัฒนะ