คลังเก็บหมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

เมืองพัทยาขอเชิญผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิ 7 สิงหา

cafe

เมืองพัทยาขอเชิญผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

cafe1

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พุทธศักราช ๒๕๕๙ มาตรา ๓๙/๑ กําหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ในการดําเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๔๒ กําหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งอยู่นอกเขตออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันออกเสียง ที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงในจังหวัดที่ตนอยู่ ให้ยื่นคําขอลงทะเบียนก่อนวันออกเสียงอย่างน้อยสามสิบวันและให้หมดสิทธิลงคะแนนในหน่วยออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิออกเสียงของหน่วยออกเสียงนั้นประกอบข้อ ๑๐๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดวิธีการยื่น คําขอลงทะเบียนไว้ ๓ ลักษณะ ได้แก่ (๑) ยื่นคําขอด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นยื่นคําขอแทน ณ สํานักทะเบียนอําเภอหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น (๒) ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ (๓) การยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต

cafe2

เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยาหรือสำนักทะเบียนทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการและออกเสียง ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3136-9
******************************

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

ดีแทคเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ล่าสุด “Share Package” เพื่อลูกค้าดีแทครายเดือน

ดีแทคเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ล่าสุด “Share Package” เพื่อลูกค้าดีแทครายเดือนโดยเฉพาะแพ็กเกจแรกที่แชร์ได้หลายเบอร์ทั้งเน็ตและโทร พร้อมโทรหากันฟรีไม่จำกัดตลอด 24 ชั่วโมง

(20 พ.ค. 59) ผู้สื่อข่าวรายงาน นางสาวปริศนา รัตนสุวรรณศรี ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดธุรกิจโพสต์เพด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค แนะนำแพ็กเกจใหม่ล่าสุดจากดีแทค “Share Package” เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าให้ครอบคลุม กลุ่มลูกค้าแบบครอบครัวที่มีหัวหน้าสมาชิกให้สมาชิกในครอบครัวใช้งานในแพ็กเกจเดียวกัน หรือกลุ่มลูกค้าคนเดียวที่ถือโทรศัพท์หรืออุปกรณ์พกพาหลายเครื่องและใช้เบอร์พร้อมกันหลายเบอร์ Share Package จะช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายในการใช้งานและประหยัดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความนิยมในการใช้งานสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้เกิดรูปแบบของครอบครัวดิจิทัล ที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนจะมีการใช้งานสมาร์ทโฟนรวมถึงอุปกรณ์พกพาที่หลากหลาย หรือ ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์พกพามากกว่า 1 เครื่องและมีเบอร์มากกว่า 1 เบอร์ เพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ ดีแทคเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า ซึ่งต้องการความสะดวกสบายและคล่องตัวในการใช้งาน ในขณะเดียวกันก็ต้องการความคุ้มค่าสูงสุดเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ จึงเกิด Share package มาเพื่อตอบโจทย์ของเทรนด์นี้

โดยลูกค้าสามารถแชร์การใช้งานค่าโทรและ อินเทอร์เน็ตได้ หลายเบอร์ในแพ็กเกจเดียว ให้ทุกเบอร์ในแพ็กเกจโทรหากันฟรีในกลุ่มตลอด 24 ชั่วโมง จัดการค่าใช้จ่ายในบิลเดียว ในขณะที่สมาชิกหรือเบอร์ในกลุ่มยังสามารถจัดการ การใช้งานของตนเองได้ โดยแพ็กเกจเริ่มต้นราคาที่ 1,099 บาท รับเน็ตแชร์กันได้ถึง 30 GB โทรฟรีทุกเครือข่ายถึง 550 นาที ให้แชร์ได้ 2 เลขหมาย และรับสิทธิพิเศษจาก dtac reward extra ทันทีทุกเบอร์ ทั้งนี้ตั้งแต่แพ็กเกจราคา 1,499 บาทเป็นต้นไป ยังรับสิทธิพิเศษจาก BLUE MEMBER สำหรับเบอร์หลักอีกด้วย ตอกย้ำความคุ้มค่าด้วยแพ็กเกจราคา 2,499 บาท รับเน็ตแชร์กันได้จุใจถึง 100 GB พร้อมโทรฟรีทุกเครือข่าย 2,500 นาที ให้แชร์กันได้สูงสุดถึง 4 เลขหมาย ทุก Share Package รับสิทธิ์พื้นที่เก็บรูปและวีดีโอจาก Capture App เบอร์ละ 100GB พร้อมดูหนังแบบ HD จาก PrimeTime สูงสุดถึง 20 เรื่องต่อเดือนทุกเบอร์ และ Reward พิเศษเฉพาะ Share package ให้กับลูกค้าเพิ่มเติมอีกด้วย คือ สิทธิ์ รับส่วนลด 50% เมื่อสั่งเมนู earthquake ที่ Swensen’s ทุกสาขาทั่วประเทศในการเปิดตัวแพ็กเกจช่วงแรกนี้

การนำเสนอ Share Package แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของดีแทคที่จะนำเสนอแพ็กเกจที่ดีที่สุด ตอบโจทย์การใช้ของลูกค้ารายเดือน ต่อยอดเพิ่มขึ้นจากแพ็กเกจ Super Non-Stop ที่ให้ใช้เน็ตไม่มีหยุด ใช้เยอะสะใจ หรือเน็ตเต็ม speed ไม่ลดความเร็วบนแพ็กเกจ Full Max แพ็กเกจ Super Non-Stop Choice ที่ให้ลูกค้าเลือกได้ตรงกับการใช้งาน บริการ Multi-Sim ให้ลูกค้าใช้สมาร์ทโฟนได้หลายเครื่องเบอร์เดียวกัน และใหม่ล่าสุดคือ Share package ที่ให้หลายเบอร์แชร์ได้ทั้งเน็ตทั้งโทร ลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าใหม่สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dtac.co.th

ดีแทคมอบชุดธูป เทียนหอม ดอกไม้ บูชาพระรัตนตรัย ให้ลูกค้าร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา

(19 พ.ค. 59) ผู้สื่อข่าวรายงาน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ร่วมส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในวันวิสาขบูชา ได้มอบฟรีชุดธูป เทียนหอม ดอกไม้ บูชาพระรัตนตรัย ดีไซน์สวยงาม ให้กับลูกค้าที่มาชำระค่าบริการรายเดือนทุกยอดชำระรับ 1 สิทธิ์ หรือ ซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใดก็ได้ พร้อมสมัครแพ็กเกจแบบรายเดือน หรือ เปิดเบอร์ใหม่-ย้ายค่ายเบอร์เดิม

พิเศษ! สำหรับลูกค้า BLUE MEMBER และลูกค้า dtac Reward Xtra สามารถรับชุดธูป เทียนหอม ดอกไม้ บูชาพระรัตนตรัย ฟรีได้ทันที เพียงกด *140# โทรออก พร้อมแสดงข้อความบนหน้าจอมือถือเพื่อรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง วันที่ 22พฤษภาคม 2559 ที่ศูนย์บริการดีแทคทุกสาขาทั่วประเทศ

เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อมาพบกับร๊อกเกอร์สาว “ดา เอ็นโดรฟิน”

Pic - Da Endorphine Live in Concert at Amari
เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อมาพบกับร๊อกเกอร์สาว “ดา เอ็นโดรฟิน” แล้วมาสนุกกันให้เต็มที่กับคอนเสิร์ตที่มีเสียงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ “ดา” ที่รวมเอาเพลงฮิตมากมายทั้ง เพลงรัก เศร้า เหงา และสนุก มารวมไว้ในค่ำคืนแห่งความประทับใจ จนอาจทำให้ใครหลายๆคนอินกันไปตามๆกัน
ห้ามพลาดกับโอกาสดีๆ แบบนี้ที่ อมารี พัทยา

บัตรผ่านประตูราคา early bird เพียง 1,000 บาทต่อท่าน จับจองเป็นเจ้าของได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (ราคาปกติ 1,200 บาท) พร้อมบริการเครื่องดื่มต่างๆไม่อั้นตลอดงาน

แล้วพบกันได้ที่ห้องอรันดา บอลรูม อมารี พัทยา ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 20:00 – 24:00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อมารี พัทยา โทร. +66 (0) 3841 8418
อีเมล: fbreservation.pattaya@amari.com

Tara Pattana International School Pattaya Thailand

Job Opportunity: Head of Marketing and Admissions

Posting Date: Closing Date: 3rd of June 2016

Salary: Competitive

Benefits: Potential for free accommodation, other benefits will be discussed at interview

Position Summary: July 2016
An excellent opportunity to become part of dynamic and growing International school in overseeing the Marketing and Admissions in the school. Specific experience of working in an International School would be an advantage.

Candidate Profile: The successful candidate:

-Service minded.
-Flexible and positive in approach.
-Be a team player. Outgoing, cheerful personality and be highly presentable with strong leadership skills and ability to work well as part of a team
-Able to build relationships.
-Have tireless energy and enthusiasm. Ability to work under pressure and meet deadlines.
-Will be Internationally minded and an innovator.
-Experience in the use of social media for marketing purposes.
-Office and computer expertise.
-Excellent command of English both written and verbal, business language and communication skills

The School: Tara Pattana International School is a community school at the centre of a rapidly developing area of Pattaya. The school delivers a British education with a global perspective. We actively encourage collaboration within our community to share learning opportunities through cultural celebrations, sports, arts, music and theatrical events. The school has a real mix of international students that creates a spirit of internationalism based on diversity, respect and understanding.

Living in Pattaya: The school is situated close to the centre of Pattaya, a lively and dynamic city on the east coast of Thailand. Pattaya is an exciting place to live and work. There are numerous excellent restaurants, attractions and shopping malls. There is easy access to the beautiful beaches of KohSamet and Rayong for a holiday. Pattaya is within easy reach of Bangkok approximately 1.5hrs by car.

Safeguarding: We take great care to safeguard children in the school. Applicants must have up to date police checks. This will include checks with previous employers as well as verification of original qualifications.

How to Apply: Applications should be sent via email (jswan@tpis.ac.th) addressed to Mr. James Swan, Head of School, and include:

-A letter of application.
-Your Curriculum Vitae with a recent photograph.
-Full contact details of three referees (one of which must be your current Head of School)
-Only shortlisted candidates will be contacted by the school.

Further Details: Full details about the school are available on our website www.tpis.ac.th

ริบลีส์ฯจัดเต็ม มอบส่วนลดสุดพิเศษสำหรับเครื่องเล่น รับวันหยุดยาวตลอดเดือนพฤษภาคมนี้

ริบลีส์ เวิลด์ พัทยา จัดหนักจัดเต็มกับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ฉลองช่วงวันหยุดยาวและตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ กับบัตรเครื่องเล่น 1 ท่าน ราคาเพียง 399 บาท สามารถเลือกได้ 2 เครื่องเล่น และบัตรชุดครอบครัวสุขสันต์ 3 ท่าน ราคา 1,000บาท เลือกได้ 2 เครื่องเล่น (จากราคาปกติ 2,340 บาท)

Long Holiday_TH

สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ripleysthailand.com และ www.facebook.com/ripleysworldpattaya

กานต์แอร์ ชวนเที่ยว พัทยา-เชียงใหม่ ราคาแสนพิเศษ

13090280_10204967140416855_268643824_n

ออกเดินทางกับเที่ยวบินที่เเสนพิเศษบินไปกับกานต์แอร์ เที่ยวบิน พัทยา-เชียงใหม่ ติดตามโปรโมชั่นดีๆ กับตารางการบินกานต์แอร์ ทุกเที่ยวบิน ทุกเส้นทางในประเทศ หรือจองตั๋วเครื่องบินในประเทศราคาพิเศษ

13140899_10204966100990870_2054617628_n

 https://www.facebook.com/kanairlines หรือ http://www.kanairlines.com/

โทร 02 551 6111

รายละเอียด การแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล บนชายหาดเมืองพัทยา เพื่อเด็กและสตรี 2016 (ครั้งที่ 4)

13006451_1106128419438395_2137056001316853327_n
การแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล บนชายหาดเมืองพัทยา เพื่อเด็กและสตรี 2016 (ครั้งที่ 4)
ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559
ณ ชายหาดหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช

ชื่องาน

“ การแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศลบนชายหาดเมืองพัทยา เพื่อเด็กและสตรี 2016” (ครั้งที่ 4)
ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ผู้จัดงาน มีเจ้าภาพร่วมดังนี้
เมืองพัทยา
มูลนิธิ พี &จี ประเทศไทยเพื่อสังคม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา
ชมรมวิ่ง พัทยาทีม
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา ( YWCA Pattaya)

กำหนดวันจัดการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559
เวลาจัดงาน
ระหว่างเวลา 15.00-22.00 น. (รายละเอียดตามกำหนดการ)
สถานที่จัดงาน
จุดที่ 1 คือ พื้นที่แข่งขัน บริเวณชายหาดเมืองพัทยา ระยะทางแตกต่างตามรุ่นที่แข่งขัน
จุดที่ 2 คือ จุดพิธีการและสันทนาการ ณ ลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

จุดลงทะเบียน
เวลา 14.00-16.30 น.
พื้นที่บนทางเท้าหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ
เวลาที่เริ่มพิธีเปิดและปล่อยตัว คือ 2 ช่วงเวลา คือ 16.00 น.และ เวลา 17.00 นาฬิกา ทั้งนี้กำหนดการเปิดและปล่อยตัวนี้ต้องตรงเวลา เนื่องจากจะมีผลจากน้ำขึ้น ทำให้ไม่มีชายหาดใช้ในการแข่งขัน
ระยะทางที่ใช้ในการแข่งขัน
ระยะ 1.5 ก.ม. ( เริ่มต้นที่ เซ็นทรัล – กลับตัวพัทยากลา – เซ็นทรัล)
ระยะ 3.0 ก.ม. ( เริ่มต้นเซ็นทรัล – กลับตัว รร.อมารี – เซ็นทรัล
ระยะ 6.0 ก.ม. (เริ่มต้นเซ็นทรัล – กลับตัว รร.อมารี – วิ่งย้อนกลับตรงไปยัง ท่าเทียบเรือเก่าหน้า วอคกิ้งสตรีท แล้วกลับตัว- เซ็นทรัล)
ลักษณะของการแข่งขัน
เป็นการแข่งขัน เดิน หรือ วิ่ง บนชายหาดเมืองพัทยา
รุ่นในการแข่งขัน

ระยะทาง 6.0 ก.ม.
Open ชาย (อันดับ 1 รับรางวัลถ้วยประทานฯ)
Open หญิง (อันดับ 1 รับรางวัลถ้วยประทานฯ)
อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย (อันดับ 1 รับถ้วยรางวัลประทานฯ)
อายุไม่เกิน 18 ปี หญิง (อันดับ 1 รับถ้วยรางวัลประทานฯ)
ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
รายานตัว 14.30-15.30 น.
แข่งขันเวลา 16.00 น.
ระยะทาง 3.0 ก.ม.
รุ่น / ชาย รุ่น / หญิง
7-12 7-12
13-19 13-19
20-29 20-29
30-39 30-39
40-49 40 ปี ขึ้นไป
50 ปี ขึ้นไป

ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2559 หรือลงทะเบียนที่หน้างานวันที่ 11 มิถุนายน 59
ลงทะเบียนและรายงานตัว เวลา 15.00-16.30
แข่งขันเวลา 17.00 น.
ระยะทาง 1.5 ก.ม.
ชาย,หญิง อายุ ไม่เกิน 7 ปี
เด็กพิเศษ
V.I.P ชาย
V.I.P หญิง
Beauty on the Beach

หมายเหตุ แต่ละรุ่น ชนะเลิศ 3 อันดับ รับถ้วยรางวัล
( มีรายละเอียดการแข่งขันตามเอกสารแนบ ในรายละเอียดแต่ละรุ่น)
เมื่อรายงานตัวหรือลงทะเบียน ทุกคนจะได้ป้ายรุ่นติดที่เสื้อทุกคน
ก่อนการแข่งขัน จะมีเจ้าหน้าที่ถือป้ายรุ่นไปยืนบริเวณชายหาด เพื่อเป็นจุดให้นักกีฬาไปประจำจุดได้อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบในการปล่อยตัว
จุดกลับตัว จะมีสัญลักษณ์ให้นักกีฬาทุกคนที่ผ่านจุดกลับตัว
จุดเส้นชัยจะมีเจ้าหน้าทีดำเนินการแขวนป้ายผู้เข้าเส้นชัยที่ชนะเลิศตามลำดับ

มีรางวัลดังนี้
ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จำนวน 4 ถ้วย
รางวัลถ้วยเกียรติยศ จากผู้ทรงเกียรติ จำนวน 56 ถ้วยรางวัล
รางวัลเงินสด จำนวน 3 รางวัล (สำหรับผู้ชนะเลิศประเภททีม Beauty on The Beach)

ประธานในพิธีเปิด
ประธานร่วม
ท่านที่ 1 นายภควัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (แทนท่านผู้ว่าฯ)
ท่านที่ 2 นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา (หรือตัวแทน)
ประธานในพิธีปิด
นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา (หรือตัวแทน)
ผู้มอบถ้วยรางวัลคือเจ้าภาพร่วมและผู้ทรงเกียรติที่มาร่วมงาน
ผู้มอบโล่ และ ใบ ประกาศ คือ ประธานในพิธีปิด

เวลาที่สำคัญในการแข่งขัน ดังนี้
การแข่งขันรุ่นชิงถ้วยประทานฯ
ลงทะเบียนล่วงหน้าทั้งทางเวบไซต์ และ โดยตรงที่สมาคมฯก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
รายงานตัว เวลา 14.30-15.30 น.

เริ่มการแข่งขัน เวลา 16.00 น.
การแข่งขันรุ่นทั่วไป และรุ่นอื่นๆ
ลงทะเบียนล่วงหน้า ทั้งทางเวปไซต์ และ โดยตรงที่สมาคมฯ ก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2559
รายงานตัว และ ผู้ที่มาลงทะเบียนหน้างาน เวลา 15.00-16.30 น.
ปล่อยตัว 17.00 น. ตามลำดับ
จุดเด่นในการแข่งขันปีนี้คือ
มีแข่งขันประเภท ทีมภายใต้ธีม Beauty on The Beach( ประกวดทั้งชุด และ ทั้งวิ่งแข่งขันบนชายหาด ระยะ ทาง 1.5 ก.ม. )
มีการแข่งขันแบ่งออกเป็นหลายรุ่นที่ได้มาตรฐานมากขึ้น
การประชาสัมพันธ์
เปิดเวบไซต์ รับสมัครออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ และ Facebook ของ ททท.
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของเมืองพัทยา 1337
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของสมาคมฯ
ประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์กลาง
ประชาสัมพันธ์ผ่านชมรมวิ่งพัทยาทีม
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสารมวลชน เมืองพัทยา
ประชาสมพันธ์ผ่านช่องเคเบิลทีวีท้องถิ่นเมืองพัทยา
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อของ ศูนย์การค้าเซนทรัลฯ
ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณาต่างๆ ทั่วเมืองพัทยา
ประชาสัมพันธ์ผ่านโปสเตอร์นำไปติดตามองค์กร สถานที่ต่างๆที่มีความสนใจ
ประชาสัมพันธ์ทางรถแห่โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางของมูลนิธิ พี &จี ประเทศไทยเพื่อสังคม
อื่นๆ ตามเหมาะสม
ส่วนบันเทิงและนันทนาการ
ช่วงเวลา 15.00-17.00 ก่อนการแข่งขัน จะมีเวที เล็ก บนทางเท้าฝั่งชายหาดหน้าศูนย์การค้าฯ เพื่อสร้างความสนุกสนานระหว่างรอการแข่งขัน อาทิ ดนตรี โชว์ เกมส์ และ การประกวด ชุดของ ทีม Beauty on The Beach
ช่วงเวลา 18.00 น.ช่วงพักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ฟรี) อาจจะมีดนตรีสร้างความบันเทิงเบาๆ โชว์สวยๆ และ ปิดท้าย ไฮไลท์ ฟรีคอนเสริต จากศิลปิน The Star จำนวน 3-4 ท่าน
การจำหน่ายบัตร
จำหน่ายบัตร ในราคา 250 บาท
สิทธิ์ที่ได้รับ
รับเสื้อยืด จำนวน 1 ตัว
รับประทานอาหารและเครื่องดื่มฟรี
ชมคอนเสริต จาก The Star
มีโอกาสได้รับถ้วยรางวัลประทานและรางวัลเกียรติยศ
สามารถซื้อบัตรได้หลายช่องทาง
ทางเวบไซต์
สำนักงานของสมาคมฯ 0818689366 FAX 038-716316
ซื้อได้โดยตรงที่คณะกรรมการ สมาคมฯ
โอนเงินที่
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา พัทยาสาย 2
เลขบัญชี 669 237469 1
ชื่อบัญชี สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ(ศูนย์พัทยา) ทุนการศึกษาพิเศษ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน จำนวนประมาณ 1,000-1,500 คน
รายได้จากการจัดงานครั้งนี้ 100 %นำไปช่วยกิจกรรมเพื่อการกุศล อาทิ
เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อโครงการต่างๆ ของสมาคมฯกว่า 10โครงการ
สนับสนุนเครื่องกรองน้ำให้แก่โครงการป่าสิริเจริญวรรษ
ร่วมบริจาคสร้างที่พักฟื้นผู้ป่วยเดส์กับเทศบาลเมืองหนองปรือ
สนับสนุนโครงการสร้างอาคารเรียนร่วมกับ มูลนิธิ P&G ประเทศไทยเพื่อสังคม
กติกาการแข่งขันตามหลักสากล
การแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นสนามอันทรงเกียรติ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ขาดสปิริต ไม่รู้แพ้-ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬาเข้าแข่งขันโดยเด็ดขาด
ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องผ่านจุด Check Point โดยครบถ้วน สมบูรณ์
ควบคุมและดูแลโดยชมรมวิ่งพัทยาทีม

กำหนดการแข่งขัน
กำหนดการ งานเดิน-วิ่ง การกุศลบนชายหาดเมืองพัทยา วันที่ 11 มิถุนายน 2559
เวลา 14.30 น. เริ่มลงทะเบียนและรายงานตัว รุ่นชิงถ้วยประทานฯ
เวลา 15.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มลงทะเบียนและรายงานตัว ณ ชายหาด
หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช
ร่วมสนุกสนานกิจกรรมต่างๆบนเวที ก่อนพิธีเปิด
มีคอนเสริต “ โปงลางสะออน”
เวลา 16.00 น. เริ่มการประกวดชุด Beauty on The Beach
เวลา 16.00 น. เริ่มการแข่งขันรุ่นชิงถ้วยรางวัลประทานฯ
เวลา 17.00 น. พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ และ ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามลำดับ
เวลา 18.00 น. ผู้แข่งขันทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดหลังเส้นชัย ชายหาด
หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช พักผ่อนตามอัธยาศัย
ณ ลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช รับเครื่องดื่ม
และอาหารว่างฟรีจากซุ้มผู้ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งรับชมกิจกรรม
บนเวที
ประกาศรางวัล และมอบถ้วยรางวัล ประเภทต่างๆ ทั้งหมด 18 รางวัล
เวลา 19.00 น. มอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุน , จับรางวัลผู้โชคดีจากการเข้าร่วม
กิจกรรม และพิธีปิด

เวลา 19.00 – 21.00 น. รับชมการแสดงที่น่าสนใจ และ สนุกสนานกับคอนเสริตจาก
นักร้อง The Star

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
0831185591 คุณหน่อย
0818689366 สมาคม YWCA Pattay 038 716316
E-mail: ywca_pattaya@hotmail.com
facebook fanpage/ YWCA Pattaya
Pattaya call center 1337

รายละเอียดการแข่งขัน 6.0 กม.
รุ่น
Open ชาย ชนะเลิศอันดับที่ 1
Open หญิง ชนะเลิศอันดับที่ 1
อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ชนะเลิศอันดับที่ 1
อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ชนะเลิศอันดับที่ 1
รุ่น 30-39 ปี ชาย
รุ่น 40-49 ปี ชาย
รุ่น 50 ปี ขึ้นไปชาย
2. ผู้ที่ชนะเลิศอันดับที่ 2 และ ที่ 3 ของทุกรุ่น จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากท่านผู้ทรงเกียรติ
3. ค่าสมัคร ราคา บัตรละ 250 บาท
4. ระยะทาง 6 ก.ม. คือ เริ่มต้นที่จุด Start ชายหาดหน้าเซ็นทรัลฯ – วิ่งไปถึงจุดกลับตัวหน้า รร.อมารี – วิ่งวนกลับไปถึง จุดกลับตัวที่ ท่าเทียบเรือเก่าหน้า วอคกิ้งสตรีท – วิ่งกลับมาที่จุด Finish หน้าเซ็นทรัลฯ
5. ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ ที่สมาคมฯ 0818689366 หรือคุณประนอน 0815782512
ก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เพื่อจัดเตรียมความพร้อม เรื่องเสื้อ และลำดับการแข่งขัน
6. ในวันแข่งขัน (11 มิถุนายน 2559) กรุณารายงานตัว เวลา 15.00 น.
7. เริ่มแข่งขันก่อนรุ่นอื่น คือ เวลา 16.00 น.(ตรงเวลา)
8. สิทธิ์ที่ท่านจะรับดังนี้
• รับเสื้อยืดท่านละ 1 ตัว ติดต่อรับได้ที่สมาคมฯ ซอย ทาวน์อินทาวน์หรือรับที่จุดรายงานตัว
• รับประทานอาหารและเครื่องดื่มฟรี และรับชม ฟรีคอนเสริต ที่ลานซันเคน ศูนย์การค้า เซนทรัลฯเวลา 18.00 ณ (และร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศต่างๆ

13062524_1106128489438388_1373903852549100904_n

รายละเอียด ผู้เข้าแข่งขันรุ่นทั่วไป

1. รุ่นที่แข่งขัน
อายุ 7- 15 ปี ชาย
อายุ 7- 15 ปี หญิง
อายุ 16 – 39 ปี หญิง
อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง
2. ระยะทาง 3 ก.ม. คือ เริ่มจุด Start ชายหาดหน้าเซนทรัลฯ – วิ่งไปถึงจุดกลับตัวที่หน้า รร. อมารี – วิ่งไปยังจุด Finish หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ
3. ผู้ที่ชนะเลิศอันดับที่ 1- 3 ของแต่ละรุ่น รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ทรงเกียรติ
4. ราคา บัตรละ 250 บาท
• ท่านที่โทรศัพท์ ลงทะเบียนล่วงหน้าที่สมาคมฯ 0818689366 สามารถติดต่อรับเสื้อได้ที่สมาคมYWCA Pattaya ที่ ซอย ทาวน์อินทาวน์ พัทยากลาง ได้ในวันเวลาราชการ
• ส่วนท่านที่ไม่สะดวกลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถชำระเงินแล้วนำหลักฐาน มารับรับเสื้อยืดท่านละ 1 ตัว ที่จุดลงทะเบียนหน้างาน เวลา 15.00-16.30 น.
5. เวลาปล่อยตัว 17.00 นาฬิกาตรง
6. สิทธิ์ที่ท่านจะได้รับ
• รับเสื้อยืดท่านละ 1 ตัว
• ทุกท่านมีสิทธิ์ รับทานอาหารและเครื่องดื่มฟรีที่ ลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ เวลา 18.00 น. และรับชม ฟรีคอนเสิรต จากศิลปิน The Star

รายละเอียดการแข่งขันรุ่น V.I.P
1. รุ่นนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ชาย และ หญิง
2. ระยะ ทาง 1.5 ก.ม. คือ วิ่งจากจุด Start ชายหาดหน้า เซนทรัล ถึง ชายหาดหน้าพัทยากลาง แล้วกลับตัว มาถึงจุดสิ้นสุดที่หน้าเซ็นทรัลฯ (รวมระยะทาง 1.5 ก.ม.)
3. บัตรราคาปกติ 250 บาท หรือในจำนวนที่ท่านจะกรุณาบริจาคตามกำลังเพื่อการกุศล จักเป็นพระคุณยิ่งค่ะ
(หรือ หากท่านต้องการสนับสนุนบัตร 1 เล่ม ในรา 2500 บาท เราจะนำเงินนี้ไปอุปถัมภ์ ทุนการศึกษาประจำปี 2559 ให้เด็กนักเรียน จำนวน 1 คน และ ทางสมาคมจะทำหนังสือรายงานให้ท่านทราบรายละเอียดเด็กนักเรียนทุนที่ท่านได้กรุณาอุปถัมภ์ค่ะ)
4. ลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ที่ คุณหน่อย 0831185591 เพื่อเตรียมจัดส่งเสื้อผู้เข้าแข่งขัน ให้ทุกท่านค่ะ
5. รายงานตัวที่จุดลงทะเบียนเวลา 16.00 น. (ชายหาดหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลฯ)
6. เริ่มปล่อยตัวเวลา 17.00 นาฬิกาตรง เพราะหากเลยเวลาน้ำจะขึ้นทำให้ไม่สามารถวิ่งบนชายหาดได้ค่ะ
7. ผู้ที่ชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ของแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ทรงเกียรติ
8. เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน ขอเรียนเชิญทุกท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัยโดยการรับประทานอาหาร และ เครื่องดื่ม ฟรีและรับชมคอนเสริตจากศิลปิน The Starที่ลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ เวลา 18.00 น.
และร่วมให้เกียรติในงานพิธีมอบรางวัลต่าง ๆค่ะ

รายละเอียด ผู้เข้าแข่งขัน ชาย,หญิง อายุ ไม่เกิน 7 ปี
1. เป็นรุ่นผสม ไม่แยก ชาย ,หญิง
2. ค่าบัตร 250 บาท
3. ระยะ ทาง 1.5 ก.ม. คือ วิ่งจากจุด Start ชายหาดหน้า เซนทรัล ถึง ชายหาดหน้าพัทยากลาง แล้วกลับตัว มาถึงจุดสิ้นสุดที่หน้าเซ็นทรัลฯ (รวมระยะทาง 1.5 ก.ม.)
4. ผู้ที่ชนะเลิศอันดับที่ 1- 3 ของแต่ละรุ่น รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ทรงเกียรติ
5. ราคา บัตรละ 250 บาท
ท่านที่โทรศัพท์ ลงทะเบียนล่วงหน้าที่สมาคมฯ 0818689366 สามารถติดต่อรับเสื้อได้ที่สมาคมYWCA Pattaya ที่ซอย ทาวน์อินทาวน์ พัทยากลาง ได้ในวันเวลาราชการ
ส่วนท่านที่ไม่สะดวกลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถชำระเงินแล้วนำหลักฐาน มารับรับเสื้อยืดท่านละ 1 ตัว ที่จุดลงทะเบียนหน้างาน เวลา 15.00-16.30 น.
6. เวลาปล่อยตัว 17.00 นาฬิกาตรง
7. สิทธิ์ที่ท่านจะได้รับ
• รับเสื้อยืดท่านละ 1 ตัว
• ทุกท่านมีสิทธิ์ รับทานอาหารและเครื่องดื่มฟรีที่ ลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ เวลา 18.00 น. และรับชม ฟรีคอนเสิรต จากศิลปิน The Star

รายละเอียด รุ่น เด็กพิเศษ
1. ได้รับบัตรฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2. องค์กรต่างๆ ที่มีเด็กพิเศษ เข้าร่วมการแข่งขัน กรุณาแจ้งจำนวน ล่วงหน้าที่ สมาคมฯ 0818689366
3. บุคคลทั่วไปที่ ต้องการนำเด็กพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถแจ้งได้ที่ สมาคมฯ0818689366 หรือ ลงทะเบียนที่หน้างาน ชายหาด หน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัลฯ เวลา 15.00-16.30 น.
4. กำหนดการปล่อยตัว เวลา 17.00 นาฬิกา( ตรงเวลา)
5. ระยะ ทาง 1.5 ก.ม. คือ วิ่งจากจุด Start ชายหาดหน้า เซนทรัล ถึง ชายหาดหน้าพัทยากลาง แล้วกลับตัว มาถึงจุดสิ้นสุดที่หน้าเซ็นทรัลฯ (รวมระยะทาง 1.5 ก.ม.)
6. น้องๆ ทุกคน มีสิทธิ์
• ผู้ที่ชนะเลิศ 3 อันดับรับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ทรงเกียรติ
• รับเสื้อฟรี คนละ 1 ตัว
• รับประทาน อาหาร และเครื่องดื่มฟรี ที่ลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ เวลา 18.00 น.

รายละเอียดการแข่งขัน ประเภททีม Beauty on The Beach
1. ซื้อบัตร 1 เล่ม ราคา 2,500 บาท
2. ส่งผู้เข้าแข่งขัน 5 ท่าน
3. จำกัดจำนวน 15 ทีม
4. การแต่งกาย ธีม Beauty on The Beach
ให้ออกแบบตามชอบใจ
5. ผู้เข้าแข่งขัน ลงทะเบียน ก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ที่ สมาคมทาง โทรศัพท์ 081 8689366
คุณปู 0899193722 คุณนารีพร 0818046393
6. ในวันแข่งขันให้ทีมมารายงานตัว หน้างานเวลา 15.30 น. ที่ เต้นท์ลงทงเบียน (ชายหาดบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช)
7. เวลา 16.00 ประกวดโชว์ชุด และ โชว์ความสามารถบนเวที ทีมละ 3 นาที
เป็นการเก็บคะแนนรอบที่ 1
8. เวลา 17.00 น. ทุกทีม แข่งขัน เดิน – วิ่ง บน ชายหาด เป็นการเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 ระยะ ทาง 1.5 ก.ม. คือ วิ่งจากจุด Start ชายหาดหน้า เซนทรัล ถึง ชายหาดหน้าพัทยากลาง แล้วกลับตัว มาถึงจุดสิ้นสุดที่หน้าเซ็นทรัลฯ (รวมระยะทาง 1.5 ก.ม.)
9. นำคะแนน ทั้ง 2 ส่วนมารวมกัน เพื่อหาผู้ชนะ อันดับที่ 1 ถึง 3
10. รางวัล ที่ได้รับคือ
ผู้ที่ชนะเลิศ 3 อันดับ ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากผู้ทรงเกียรติ
รางวัลเงินสด 3 รางวัล
11. รับประทานอาหารและเครื่องดื่มฟรี พร้อมทั้งรับชม ฟรีคอนเสริต จากศิลปิน The Star ที่ลานซันเคน ศูนย์การค้า เซนทรัลฯเวลา 18.00 น.

“สมาร์ทเทรต” เตรียมจัดสัมนาแนวทางดำเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน AEC

บริษัท สมาร์ทเทรต พับลิเคชั่นส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร Manufacturing Review นิตยสาร Inno-Industy Support และ Asia-Pacific PLAS & PACK นิตยสารสำหรับผู้ประกอบการและผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เตรียมแผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับเหล่าผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดงานสัมมนาวิชาการ Manufacturing Review 2016 ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 12 พ.ค. 59 ที่ สนามกอล์ฟพัฒนา

S__16793616

โดยวัตถุประสงค์ของงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อต้องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน หรือ AEC ,ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ รวมถึงเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับโลกหลายท่านมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวยังได้นำมีการจัดแสดงโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มานำเสนอภายในงานอีกกว่า 20 รายการ

หากผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการดกล่าวสามารถสำรองที่นั่งได้ที่โทร 0-29601434-8, 08-1493-8927 Fax 0-2960-1433 หรือจะเป็นทาง E-mail Address ได้ที่ stp-event@hotmail.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

เชิญร่วมงาน เปิดบ้านดนตรีและการแสดง สร้างฝันสู่อนาคต

1461391425928

ด้วยโรงเรียนดนตรียามาฮ่าพัทยา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาศิลปิน DVK Star Talent Academy บริหารงานโดยคุณดาริณ พันธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดนตรียามาฮ่า พัทยา เรียนเชิญท่านผู้สนใจ พาน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม Open House Music & Acting งานกิจกรรมเปิดบ้านดนตรีและการแสดง สร้างฝันสู่อนาคต สำหรับน้องๆที่กำลังมองหากิจกรรมนอกเวลาเรียน ภายในงานจะได้พบกับ นิทรรศการแนะนำหลักสูตร การเรียนดนตรี ต่างๆมากมาย อาทิ JMC, Piano, Classic Guitar, Electric Guitar, Ukulele, Singing และการเปิดบ้านสอนการแสดง ของสถาบันพัฒนาศิลปิน DVK Star Talent Academy ครั้งแรก ที่ท่านจะได้สัมผัส กับห้องเรียนสุดทันสมัย ครบวงจร ด้านการเรียนการแสดงแห่งแรกของภาคตะวันออก ที่เพียบพร้อมที่จะให้นักเรียนได้สัมผัส กับห้องเรียนเสมือนจริง อย่างมืออาชีพ พร้อมทดลองเรียนคลาสพิเศษกับอาจารย์ผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์ ที่เราจัดเตรียมไว้ให้ได้สัมผัสภายในงานนี้ และกิจกรรมอื่นๆมากมายอย่างแน่นอน

ถ้าท่านใดสนใจการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับน้องๆที่มีอายุตั้งแต่อายุ 3-25 ปี โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ส่งชื่อนามสกุล ชื่อเล่น อายุ รูปถ่าย (ถ้ามี), และระบุกิจกรรมที่สนใจเข้าร่วม (ไม่จำกัดเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม) พร้อมเบอร์ติดต่อ ที่แฟนเพจ FB:Line:IG:DVKStarTalent Academy, FB:Line:IG Yamahaschoolpattaya

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-17.00 น. วันเดียวเท่านั้น ณ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า พัทยา สาย 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 038-421991,083-1136090 , 093-936-9956 และ FB:Line:IG: DVKStarTalent Academy, FB:Line:IG Yamahaschoolpattaya