โรงเรียนเเดนซ์ สตูดิโอ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

พัทยา-(8 ต.ค. 59) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชพัทยา นายสันศักดิ์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทย(สปท.) ได้เกียรติเป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ของโรงเรียนแดนซ์สตูดิโอ ประจำปีการศึกษา2559 ในหลักสูตรการเต้นรำของโรงเรียนฯ และสถาบัน Royal Academy of Dance (RAD) และสถาบัน Australian Teachers of Dancig (ATOD) โดยมี น.ส.ดุจเดือน เรืองเวชติวงษ์ ผู้บริหารโรงเรียน แดนซ์ สตูดิโอ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานคับคั่ง อาทิ ดร .จักรพงศ์ สุวรรณรัศมี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3, ว่าที่ ร.ต.ชาญยุทธ ยังปรีดา ที่ปรึกษา ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ปกครอง และนักเรียน

img_9685

สำหรับโรงเรียนแดนซ์สตูดิโอ เป็นสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม โรงเรียนแดนซ์สตูดิโอ จัดการเรียนการสอนด้านการเต้นรำ อาทิเช่น บัลเล่ต์และแจ๊ส ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้านดำเนินงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า รู้จริง บุคลิกภาพดี กิจกรรมเด่น ก้าวสู่สากล

ด้าน น.ส.ดุจเดือน เรืองเวชติวงษ์ ผู้บริหารโรงเรียน แดนซ์ สตูดิโอ กล่าวว่า สำหรับการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรในวันนี้ก็เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในแต่ละระดับ จำนวนทั้งสิ้น 209 คน ได้มีขวัญและกำลังใจในการเรียนและการฝึกซ้อม และเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถทางด้านการเต้นรำไปพัฒนาและปรับใช้ กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้มีความเจริญก้าวหน้าในโอกาสต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น