ทม.หนองปรือ เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เน้นให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ

S__10322079
พัทยา-(2 มิ.ย. 59) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้มิพิธีเปิด โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำปี 2559 โดยมี นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุกว่า 50 คน เข้าร่วมโครงการ

S__10322075

นายมาย นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวว่า ผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัย ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคูณค่าต่อสังคม จึงได้มีการตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงได้จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองปรือขึ้น เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพสูงเป็นแกนนำสำคัญของผู้สูงอายุในชุมชน และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชากรสูงอายุในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ที่มีจำรวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ระยะสังคมสูงอายุอย่างโดยสมบูรณ์ และจะเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด เมื่อประชากรสูงอายุเพิ่มสูงถึงร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2578

S__10322080

สำหรับระบบการศึกษาจะแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 2 ชั้นปีการศึกษา โดยแต่ละชั้นปีกำหนดระยะเวลาการศึกษา สัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันพฤหัสบดี จำนวน 6 วิชา ประกอบด้วย วิชาการดูแลสุขภาพเบื้องต้น, วิชาศาสนาและวัฒนธรรมไทย, วิชาจิตอาสา, วิชาสุขภาพจิต, วิชาเศรษฐกิจพอเพียง, และวิชาเลือกเสรี

S__10322083

โดยเป้าหมายในปีที่ 1 จะเน้นในการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทั่วไป เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ประกอบการฝึกปฏิบัติ มุ่งสู่เป้าหมาย “รู้จริง ปฏิบัติได้” และเป้าหมายในปีที่ 2 จะเน้นการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รู้จักประมวลความรู้ และนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “รู้จริง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น