เมืองพัทยาจัดโครงการปฏิบัติการพัทยาสีขาวเพื่อการจัดการปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ครั้งที่ 3

พัทยา-(26 เม.ย. 59) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ ชุมชนต้นกระบก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายวิสิฐศักดิ์ วงศ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติการพัทยาสีขาวเพื่อการจัดการปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ครั้งที่ 3 โดยมีตัวแทนจาก 14 ชุมชน ในเขตเมืองพัทยา พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

IMG_1115

โดยโครงการดังกล่าวเมืองพัทยาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค2 เจ้าหน้าที่ สอปส. และเชิญประธานชุมชนในเขตเมืองพัทยา ซึ่งมีตัวแทนจากชุมกระทิงลาย ชุมชนต้นกระบก ชุมชนชัยพรวิถี ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ ชุมชนบ้านกระบก 33 ชุมชนบ้านหัวทุ่ง ชุมชนไปรษณีย์ ชุมชนโพธิสัมพันธ์ ชุมชนโรงไม้ขีด ชุมชนลานโพธิ์ ชุมชนวัดช่องลม ชุมชนหนองตะแบก ชุมชนหนองใหญ่บ้านบน ชุมชนแหลมราชเวช รวมทั้งหมด 14 ชุมชนเข้าร่วมรับฟังการอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับยาเสพติด จากวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่ทางเมืองพัทยาเชิญมาเพื่อพัฒนาและจัดทำดัชนีชีวัดปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน ชุมชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการประเมินสภาพปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน ชุมชน แนวโน้มความรุนแรงในการแพร่ระบาดของยาเสพติด และใช้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกด้วย

IMG_1136

โดยกิจกรรมครั้งนี้ทางเมืองพัทยาจะจัดเก็บข้อมูลพร้อมทั้งลงพื้นที่ประเมินรายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนในด้านปัญหายาเสพติดเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งหากพบว่าชุมชนใดมีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทางเมืองพัทยาก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไข้ปัญหายาเสพติดในชุมชนให้ลดน้อยลงหรือหมดไปจากเมืองพัทยา

ภาพ/ข่าว เอกชัย สุขวัฒนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น