ชาวเมืองชลฯ ชื่นชม “บิ๊กแป๊ะ” สนธยา คุณปลื้ม ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 ท่าน คือ

1.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แก่ H.E.Hang Chuon Naron

2.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ แก่ Prof.Emmanuel Houze

3.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา แก่ นายสนธยา คุณปลื้ม

4.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง

5.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการแสดง แก่ รองศาสตราจารย์นพรัตน์ ดำรุง

6.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ แก่ ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก

โดยในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2559 นี้ จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยมี ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมคณะอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพารอรับเสด็จ

ข่าวรายงานด้วยว่าจากมติดังกล่าวของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ให้กับนายสนธยา คุณปลื้ม ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในครั้งนี้ มีการเสนอข้อมูลอย่างกว้างขวางในโลกสาธารณะโดยเฉพาะโซเชี่ยลเน็ตเวิร์กซึ่งพบว่าคนชลบุรีต่างแสดงความชื่นชมในฐานะที่เป็นตัวอย่างที่ดีด้านการศึกษาให้ประชาชนกันเป็นจำนวนมากด้วย

ภาพ/ข่าว เก่งลิง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น